Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  3

                                                                                                                   No: 110

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Haziran 2009 Pazartesi

 

 

Teklifler

 

1.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; 2659 Sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/461) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.2009)

2.- İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/462) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2009)

3.- Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 3 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/463) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2009)

4.- Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın; Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/464) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2009)

5.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 13 Milletvekilinin; Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/465) (İçişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2009)

 

Tezkereler

 

1.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/813) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2009)

2.- Ankara Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/814) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.2009)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/815) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2009)

4.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/816) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2009)

5.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/817) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2009)

 

Rapor

 

1.- Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı:387) (Dağıtma tarihi: 1.6.2009) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.-        Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Deniz Feneri Derneği soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6843)

2.-        Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, mahkum sayısına ve cezaevi ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/6896)

3.-        İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, araştırma görevlilerinin değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7214)

4.-        İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Ak Parti üyesi iki kişinin asker kaçağı olduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7359)

5.-        Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir proje için arsa tahsisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7428)                                                      

6.-        İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Kahramanmaraş’taki helikopter kazasının kurtarma çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7432)                                                      

7.-        İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, ABD’deki bir emniyet amirine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7433)                                                      

8.-        İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, BDDK’nın bazı kişilerin bankalarda kiralık kasası bulunup bulunmadığını araştırdığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7434)                                                       

9.-        Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, acil yardım sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7435)                                                      

10.-    Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, tanık koruma programı kapsamına alınanlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7436)                                                      

11.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Karacabey’deki bazı köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7443)                                                      

12.-    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bilgisayar alımı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7444)                                                      

13.-    İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, acil yardım numaralarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7445)                                                      

14.-    Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Muradiye İlçesinde seçimlerde yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7447)                                                      

15.-    İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki soruşturma taleplerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7448)                                                      

16.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman-Kozluk’taki köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7449)                                                      

17.-    İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, Trakya Üniversitesinde basın açıklamasına katılan bazı öğrenciler hakkında soruşturma açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7450)                                                       

18.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7453)                                                       

19.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, mazeret tayinlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7455)                                                      

20.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesinin temizlik ve güvenlik işleri ihalesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7456)                                                      

21.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7457)                                                      

22.-    Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, hafif hava ulaşım araçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7458)                                                       

23.-    Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu yapımının bir köyde oluşturduğu mağduriyete ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7459)                                                      

24.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki bir yolda tüp geçit yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7460)                                                      

25.-    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, hızlı tren projesine yönelik bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7461)                                                      

26.-    Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Hazinece karşılanan özürlü sigorta primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7465)                                                      

27.-    İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, yeni tıp fakültelerine yapılan görevlendirmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7469)                                                            

28.-    İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, AB ülkelerinin vize uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7471)                                                            

29.-    İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Ermenistan sınırının açılacağı haberlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7473)                                                            

30.-    Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya’daki kentsel dönüşüm projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7474)                                                            

31.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’e yatırım yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7475)                                                            

32.-    Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, istisnai memuriyet kadrolarına atamalara ve bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7476)                                                                                               

33.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Sabah-ATV ihalesini alan gruba verilen banka kredileriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7478)                                                            

34.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglerle ilgili işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7479)                                                            

35.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglere yönelik önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7480)                                                            

36.-    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Çaycuma ilçesinde yerel seçimlerle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7481)                                                            

37.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, seçim sürecindeki bazı taahhütlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7482)                                                             

38.-    İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, bir cinayetin zanlılarının yakalanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7487)                                                            

39.-    Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, belediyelere kaynak aktarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7488)                                                            

40.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bazı büyükşehir belediyelerinin harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7489)                                                            

41.-    Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, yerel seçimlerle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7490)                                                            

42.-    İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul Gösteri Merkezinin yanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7491)                                                            

43.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yerel seçim sürecindeki olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7492)                                                             

44.-    İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Çeşme ilçesindeki ecrimisil bedellerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7500)                                                            

45.-    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bazı protestocu öğrencilere yönelik işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7501)                                                            

46.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özel yabancı okullar sınavına engelli öğrencilerin alınmayacağı haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7503)                                                            

47.-    İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Üsküdar’daki bazı ilköğretim okullarının kullanımına yönelik tasarruflara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7504)                                                            

48.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, kansorejen olduğu iddia edilen bir kimyasala yönelik önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7505)                                                            

49.-    Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, Erzincan’da sağlık hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7506)                                                            

50.-    Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, konut edindirme yardımı ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/7513)                                                            

51.-    İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, NATO Genel Sekreterinin seçimi ve Fransa’nın NATO Askeri kanadına dönüşüne ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7515)                                                             

52.-    Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, TÜLOMSAŞ’ın, taşınacağı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7518)                                                            

53.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kadroya geçirilemeyen geçici işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7519)                                                            

54.-    İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kaçak içki üretimi ve ticaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7520)                                                            

55.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türkçe dışında bir dilde propaganda yapan belediye başkan adaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7522)                                                            

56.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, 2008 KPSS sonuçlarına göre yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7523)                                                            

57.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Ermenistan politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7526)                                                             

58.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yurt dışında olup dönmeyen kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7531)                                                            

59.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kamu çalışanlarının ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7533)                                                            

60.-    İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, kamuya yararlı derneklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7536)                                                            

61.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, belediyelerin temsil ve ağırlama giderlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7537)                                                            

62.-    Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, intihar olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7538)                                                            

63.-    Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, iki avukatın gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7540)                                                            

64.-    İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Kastamonu-Bozkurt Belediyesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7543)                                                                     

65.-    İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, makine imalatçılarının sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7548)                                                            

66.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, vergi indirimi işlemlerinde engellilik oranlarının değiştirildiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7549)                                                             

67.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir bakım ve rehabilitasyon merkezindeki engelli çocukların destek eğitimiyle ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7552)                                                            

68.-    Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, yüksek öğrenim kredilerinin geri ödemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7554)                                                                                         

69.-    İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir ilköğretim okulunda meydana gelen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7561)                                                            

70.-    Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın’ın hava ambulanslarından yararlanmasına ve bir vakaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7563)                                                            

71.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, acil tıp teknisyenlerinin şoför olarak çalıştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7564)                                                            

72.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif  Paksoy’un, ekonomideki duruma ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/7567)                                                            

73.-    Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’de Ziraat Bankası mülkiyetindeki bir binaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/7568)                                                            

74.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bakkallardan alınan TEKEL ruhsat harcına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/7569)                                                            

75.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, seçim öncesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/7571)                                                            

76.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan SGK İl Müdürlüğünün temizlik ve güvenlik işleri ihalesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7573)                                                            

77.-    Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Gördes-Kayacık yolunun bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7578)