Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  11

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Ekim 2008 Pazartesi

 

 

Tasarılar

 

 

1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/653) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2008)

2.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Hırvatistan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/654) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2008)

3.- Kuzey Atlantik Antlaşmasına Arnavutluk Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/655) (Milli Savunma ve Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2008)

 

Teklifler

 

1.- Tokat Milletvekili Osman Demir’in; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/319) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2008)

2.- Hakkari Milletvekili Rüstem Zeydan’ın; Hakkari İline Bağlı “Derecik” Adlı İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/320) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2008)