Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 109

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Mayıs 2009 Cuma

 

Rapor

 

1.- Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/708) (S. Sayısı: 386) (Dağıtma tarihi: 29.5.2009) GÜNDEME