Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 108

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Mayıs 2009 Perşembe

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’ın Göksu Çayından yararlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1376) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

2.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki hidroelektrik santrallere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

3.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TOKİ’nin kampanya ve projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1378) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

4.-   Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Seyhan Nehrinin taşmasından zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

5.-   Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, barajlardan kontrolsüz su bırakılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1380) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

6.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TMO’nun hububat alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri  Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

7.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir mahalleye sağlık ocağı yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1382) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

8.-   Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray-Ortaköy-Kırşehir bölünmüş yol yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

9.-   Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Hasan Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1384) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

10.-     Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, TMO Aksaray tahıl silolarının şehir dışına taşınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1385) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

11.-     Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, Aksaray bağlantılı demiryolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1386) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

12.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TRT yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1387) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2009)

13.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Ege Bölgesinde pamuk ve tekstil sektörünün desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1388) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2009)

14.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Cansuyu Kredisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1389) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2009)

15.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ tekstil sektörünün desteklenmesine ve borçlu üreticilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1390) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2009)

16.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, üzüm ihracatındaki teşviklere ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1391) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2009)

17.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, asgari geçim ve yoksulluk sınırına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1392) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2009)

18.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mardin-Mazıdağı’ndaki olayın mağdurlarına ve koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2009)

19.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1394) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2009)

20.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, yönetici atamalarıyla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1395) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2009)

21.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1396) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

22.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, örtülü ödeneğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1397) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

23.-     Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Atak helikopter ihalesindeki ödemelere ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

24.-     Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Aydın’daki bazı ulaşım sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

25.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’in köylerindeki alt yapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1400) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

26.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki turizm yatırımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1401) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

27.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki bazı sağlık verilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1402) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

28.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1403) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

29.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki çiftçilerin borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1404) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

30.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Ardanuç karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1405) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

31.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis-Adilcevaz’daki sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1406) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

32.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis-Hizan’daki köylerin içme sularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1407) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

33.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis-Mutki’deki okulların ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1408) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

34.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, yurt dışına giden milletvekillerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1409) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

35.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Meclis TV’nin bir yayınına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1410) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/05/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-       İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetimine yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7965) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

2.-       Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, kuruyemiş üretim ve ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7966) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

3.-       Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7967) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

4.-       İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Urla Teknokent Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7968) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

5.-       İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, belediyelerin gelirlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7969) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

6.-       İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, belediyelerin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7970) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

7.-       İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, işitme engellilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7971) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

8.-       Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, zeytincilik sektörünün geliştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7972) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

9.-       Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, kanunsuz telefon dinlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7973) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

10.-   Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, TOKİ’den sosyal konut alanların ödeme sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7974) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

11.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Nabucco Boru Hattı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7975) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

12.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, NATO Genel Sekreterliği seçimi sürecinde alındığı iddia edilen güvencelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7976) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

13.-   Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, GATA’dan talep edilen bir randevuya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7977) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

14.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir Ro-Ro projesi ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7978) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

15.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, krize yönelik para ve maliye politikalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7979) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

16.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ve seçmen hareketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7980) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

17.-   İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, İslami Kalkınma Bankası vasıtasıyla kalkınma kooperatiflerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7981) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

18.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TOKİ ödemelerinde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7982) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

19.-   Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, vergi uzlaşmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7983) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

20.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, “Kürt sorunu” konusundaki açılım haberlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7984) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

21.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7985) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

22.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, boşanma davalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7986) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

23.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7987) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

24.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’deki deprem sigortası çalışmalarına ve riskli binalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7988) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

25.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancıların gayrimenkul alımlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7989) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

26.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki belediyelere yapılan afet yardımlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7990) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

27.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7991) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

28.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, engellilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7992) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

29.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7993) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

30.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de baraj kapaklarının açılması sonucu ekili alanlarda oluşan zarara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7994) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

31.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da baraj kapaklarının açılması sonucu ekili alanlarda oluşan zarara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7995) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

32.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İznik’teki bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7996) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

33.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İznik’teki bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7997) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

34.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7998) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

35.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Mardin’de yaşanan düğün baskınıyla ilgili haberlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7999) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

36.-   Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Anadolu Ajansının bir basın toplantısıyla ilgili haberine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8000) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

37.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir vakıf arsası üzerindeki tasarrufa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8001) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

38.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/8002) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

39.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetimi hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/8003) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

40.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/8004) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

41.-   İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, kamu kurumlarının özürlü kadrolarını bildirmelerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/8005) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

42.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/8006) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

43.-   Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Tunceli’de yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8007) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

44.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Mardin Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8008) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

45.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8009) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

46.-   Balıkesir Milletvekili Ergun Aydoğan’ın, metrobüslere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8010) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

47.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da güvenlik güçlerine yönelik bazı suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8011) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

48.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki sulama birliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8012) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

49.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki sulama birliklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8013) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

50.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8014) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

51.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir tarihi hamamın durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8015) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

52.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8016) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

53.-   İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, “Varlık Barışı” uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8017) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

54.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, işyeri kiralarındaki stopaj oranına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8018) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

55.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kayıt dışı ekonomiye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8019) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

56.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, vergideki kayıt, tahsilat ve kaçağa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8020) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

57.-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, engellilere yönelik okullara ve bir görme engelli okulunun kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8021) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

58.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, tedavi yolluklarının ödenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8022) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

59.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir Motor Meslek ve Teknik Lisesinin adının değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8023) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

60.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, yönetici atamalarıyla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8024) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

61.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Milli Eğitim Vakfının denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8025) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

62.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bakan değişiminden önce yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8026) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

63.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8027) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

64.-   Eskişehir Milletvekili Beytullah Asil’in, yönetici atamalarına yönelik iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8028) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

65.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8029) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

66.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, bakan değişiminden önce yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8030) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

67.-   Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum’daki yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8031) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

68.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, usulsüz yönetici atamaları yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8032) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

69.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8033) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

70.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Niğde’deki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8034) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

71.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun’daki Devlet Hastanesine bir klinik açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8035) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

72.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8036) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

73.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8037) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

74.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hemşirelerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8038) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

75.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8039) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

76.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8040) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

77.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Elbistan Şeker Fabrikasının işletilmesindeki bazı sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/8041) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

78.-   Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Adana’daki su taşkınlarından zarar gören çiftçilerin durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8042) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

79.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8043) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

80.-   İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, geri gönderilen ihraç tarım ürünlerinin değerlendirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8044) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

81.-   İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8045) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

82.-   Mersin Milletvekili Ali Oksal’ın, Tarsus’ta selden zarar gören çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8046) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

83.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, AR-GE faaliyetlerindeki istihdama ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8047) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

84.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tarım ürünlerindeki AR-GE harcamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8048) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

85.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı köylerdeki su baskınlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8049) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

86.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, tarımsal sorunların çözümüne dönük projelere ve Malatya’daki sulama sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8050) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

87.-   Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, kurye hizmetlerinin düzenlenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8051) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2009)

88.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8052) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

89.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Mesleki Yeterlilik Belgesi alımındaki sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8053) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

90.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Çorlu Havaalanındaki uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8054) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

91.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yolların çevresindeki konutların gürültü ve yakıt kirliliğinden korunmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8055) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

92.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/8056) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

93.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/8057) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

94.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/8058) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

95.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/8059) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

96.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/8060) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

97.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8061) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

98.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8062) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

99.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için düzenlenen danışma kurulu toplantısına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/8063) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

100.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, emekli astsubayların özlük haklarındaki farklılıklara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8064) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2009)

101.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yardımcı hizmetler sınıfındaki özürlü personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8065) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2009)

102.-         Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, sözleşmeli ve geçici personelin özlük haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/8066) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

103.-         Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, Çukurova’da barajlardan bırakılan suyun oluşturduğu taşkınlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8067) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

104.-         Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bankacılık sektöründeki yabancı sermayeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8068) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

105.-         İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, pamuk üretiminin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8069) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

106.-         Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8070) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

107.-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Serinhisar ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8071) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

108.-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Beyağaç ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8072) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

109.-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Tavas ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8073) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

110.-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Bekilli ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8074) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

111.-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Kale ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8075) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

112.-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Günay ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8076) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

113.-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Çivril ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8077) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

114.-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Çardak ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8078) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

115.-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Çameli ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8079) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

116.-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Çal ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8080) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

117.-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Buldan ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8081) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

118.-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Baklan ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8082) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

119.-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Bozkurt ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8083) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

120.-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Akköy ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8084) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

121.-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Acıpayam ilçesinin sosyo-ekonomik durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8085) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

122.-         Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, tarım ve mera alanlarının değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8086) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

123.-         İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, kamu bankaları ve kurumlarının billboardlara reklam vermesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8087) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

124.-         Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, emeklilerin ekonomik durumlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8088) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

125.-         Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kişisel bilgilerin basına verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8089) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

126.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, engelli personelin durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8090) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

127.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet borik asit tesisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8091) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

128.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirilen bir şeker fabrikasının arazisindeki imar değişikliklerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8092) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

129.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye ile gayrimenkul takasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8093) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

130.-         Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, kaçak yabancı işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8094) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

131.-         İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8095) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

132.-         Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TOKİ’nin Kırklareli’de gerçekleştirdiği bir projeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8096) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

133.-         İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, memur ve emeklilere ikramiye verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8097) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2009)

134.-         İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, bir trafik polisine uygulanan müeyyideye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8098) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2009)

135.-         Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmeti alımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8099) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

136.-         İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Deniz Feneri davasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8100) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

137.-         Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, hakim ve savcı istihdamına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8101) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

138.-         İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, iptal edilen bir yönetmeliğe dayanılarak yapıldığı iddia edilen telefon dinlemelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8102) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

139.-         Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevindeki mahkumların mahkemeye çıkarılmadıkları iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8103) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

140.-         Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, iki tutuklunun hak ihlallerine maruz kaldığı iddalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8104) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2009)

141.-         Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, hayatını kaybeden bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8105) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2009)

142.-         Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, tutuklu yargılanan bazı kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8106) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2009)

143.-         İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’da depreme yönelik çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8107) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2009)

144.-         Bursa Milletvekili Kemal  Demirel’in, Bolu’da zorunlu deprem sigortası çalışmalarına ve riskli binalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8108) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

145.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’deki deprem sigortası çalışmalarına ve riskli binalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8109) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

146.-         İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, sosyal güvencesi olmayan hamilelerin sağlık giderlerinin karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8110) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

147.-         Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, sosyal güvencesi olmayan hamilelerin sağlık giderlerinin karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/8111) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

148.-         Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, DSİ kanal ve kanaletlerin yenilenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8112) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

149.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kura Nehrinin dibinin temizlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8113) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

150.-         Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Erdek’deki atık depolama tesislerinin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/8114) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

151.-         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta restore edilen vakıf eserlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8115) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2009)

152.-         Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, TRT’ye alınan bazı personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8116) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

153.-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT’nin hizmet aldığı bir haber ajansına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8117) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

154.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocukların katıldığı bir şarkı yarışması programına ve medyada çocuk istismarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/8118) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

155.-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Diyarbakır-Bismil’de verilen arama ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8119) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

156.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TKİ ve TTK’nın kömür üretimi ile mali durumlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8120) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

157.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, enerji dağıtımı ve üretimindeki özelleştirmelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/8121) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

158.-         İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, trafik suçu işleyen savcı ve hakimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8122) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2009)

159.-         Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Şehitkamil Belediye Meclisinde görüştürülmeyen bir rapora ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8123) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2009)

160.-         İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon Soruşturmasının adlandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8124) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2009)

161.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir yıkımdaki polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8125) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2009)

162.-         İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir yıkımdaki polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8126) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2009)

163.-         Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, İzmir-Torbalı’da bazı kişilerin fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8127) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2009)

164.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8128) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

165.-         Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin ihalelerine ve harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8129) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

166.-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki bir domates işleme ve paketleme tesisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8130) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

167.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis-Tatvan’daki köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8131) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

168.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8132) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

169.-         İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’da kaçak yapıların yıkımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8133) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

170.-         Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Kocaeli’deki depremzedeler için yapılan bazı konutların kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8134) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

171.-         Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, müdahale edilen toplantı ve gösterilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8135) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

172.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir intihar olayıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8136) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

173.-         İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Emniyet Teşkilatı personelinin ve emeklilerinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8137) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2009)

174.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yabancıların gayrimenkul alımlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8138) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

175.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Suriye uyrukluların gayrimenkullerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8139) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

176.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav’da depremden zarar gören okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8140) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

177.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, okullara gönderildiği iddia edilen bir genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8141) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

178.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretim yılına hazırlık ödeneğini alamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8142) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

179.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşımalı eğitim sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8143) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

180.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ilköğretim müfettişlerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8144) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

181.-         Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, bakan değişimi öncesi yapılan yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8145) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

182.-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8146) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

183.-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ilköğretim ders programlarının değiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8147) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

184.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis-Ahlat’taki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8148) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

185.-         Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavındaki bir soruya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8149) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

186.-         Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Açık Öğretim Lisesi sınavındaki bir soruya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8150) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

187.-         Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Açık Öğretim Lisesi Sınavında sorulan bir soruya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8151) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

188.-          Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Açık Öğretim Lisesi Sınavındaki bir soruya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8152) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

189.-         Diyarbakır Milletvekili Sebahattin Demirtaş’ın, halk kültürü derslerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8153) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2009)

190.-         Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Yalvaç Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8154) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

191.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8155) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

192.-         Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, ameliyat sonrası vefat eden bir hastaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8156) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

193.-         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, personele yapılmayan bazı ödemelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8157) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

194.-         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir kasabaya yapılan sağlık tesisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8158) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

195.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’deki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8159) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

196.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8160) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

197.-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin’deki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8161) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

198.-         Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, pamuk üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8162) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2009)

199.-         Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, üzüm ihracatındaki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8163) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2009)

200.-         Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, çiftçi belgesine göre verilen kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8164) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

201.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sözleşmeli ziraat mühendislerinin özlük haklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8165) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

202.-         Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, GAP Bölgesindeki TMO alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8166) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

203.-         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Almus karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8167) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2009)

204.-         Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, D-400 karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8168) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2009)

205.-         Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8169) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

206.-         Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, DHMİ’nin bir ihalesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8170) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

207.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekom’un sabit ücret uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8171) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

208.-         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, iptal edilen bazı tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8172) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

209.-         Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Güney Afrika’da öldürülen bir kişiye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8173) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2009)

210.-         Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Edirne’nin sınır Ticaret Merkezi kapsamına alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/8174) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

211.-         Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Tarsus’taki arkeolojik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/8175) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

212.-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Bitlis-Güroymak’taki camilerin ihtiyaçlarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/8176) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

213.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocukların katıldığı bir şarkı yarışması programına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/8177) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2009)

214.-         İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Birinci Dünya Savaşında Mısır’da yaşanan bir olaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/8178) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

215.-         İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Futbol Federasyonuna bağışlanan Eyüp’teki bir arsaya ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/8179) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2009)

216.-         Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, kamu binalarının ve kaynaklarının verimli kullanılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8180) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2009)

217.-         Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Diyarbakır’da yapılan aile konulu bir toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8181) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2009)

218.-         Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, cinsiyetçilik kaynaklı saldırı ve ayrımcılığa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8182) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/05/2009)