Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 106

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Mayıs 2009 Salı

 

Raporlar

 

            1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/688, 1/703, 1/684, 1/696) (S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 26.5.2009) (GÜNDEME)

            2.- Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/692) (S. Sayısı: 385) (Dağıtma tarihi: 26.5.2009) (GÜNDEME)

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü ve 22 Milletvekilinin, Turgutlu-Çal Dağı’nda yapılacak nikel madenciliği faaliyetlerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/377) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2009 )

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 21 Milletvekilinin, tütün sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/378) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.05.2009 )

3.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/379) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2009 )