Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 105

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Mayıs 2009 Pazartesi

 

Tezkere

 

            1.- Sayıştay Birinci Başkanlığı Seçimine İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (3/806) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)

 

Rapor

 

            1.- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/704) (S. Sayısı: 383) (Dağıtma tarihi: 25.5.2009) (GÜNDEME)