Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 104

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Mayıs 2009 Cuma

 

Tasarı

 

            1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/712) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2009)

 

Teklifler

 

            1.- Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın; 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/457) (Anayasa; Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2009)

2.-İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz’ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/458) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2009)

3.- İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın; 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/459) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi:  7.5.2009)

4.-Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/460) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.2009)

 

Tezkereler

 

1.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/802) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2009)

2.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/803) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2009)

3.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/804) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.5.2009)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Silivri Cezaevindeki tutukluların sağlık sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1366) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

2.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Başbakanlığa yeni uçak alımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

3.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te su plan ve projeleri kapsamındaki yatırımlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1368) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

4.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep TEDAŞ Müdürlüğünün oluşturduğu kaynağa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1369) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

5.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’in rüzgar enerjisi potansiyeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1370) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

6.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te sanayi üretiminde enerji girdi fiyatlarında düzenleme yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynak Bakanından sözlü soru önergesi (6/1371) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

7.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’deki tarımsal desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1372) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

8.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’de Kırsal Kalkınma Programı çerçevesindeki projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

9.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki okul açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1374) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

10.-      Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te kamu yatırımlarındaki azalmaya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1375) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-        İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bakanların atanma usulüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7871) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

2.-        Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, THY’nın acenteleriyle çalışacağı bankaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7872) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

3.-        Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ermenistan ile görüşmelerin İsviçre’de yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7873) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

4.-        Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa’da TOKİ taksitlerini ödemeyenlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7874) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

5.-        Trabzon Milletvekili M.Akif Hamzaçebi’nin, yurt dışındaki memurların aylıklarıyla ilgili kararnamenin değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7875) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

6.-        Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, kriz nedeniyle SGK’ya yapılan ödemelerin azalmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7876) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

7.-        Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Abhazya’ya uçak ve gemi seferleri yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7877) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

8.-        İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Mardin-Mazıdağındaki olayın nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7878) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

9.-        İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Mardin-Mazıdağındaki olayın nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7879) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

10.-    Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, TOKİ’nin Diyarbakır Valiliği ile yaptığı protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7880) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

11.-    Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır’daki SODES Projesi uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7881) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

12.-    Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, çocuk suçluluğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7882) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

13.-    Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’nın ilçelerinin sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7883) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

14.-    Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, pamuk üreticilerinin ve tekstil sektörünün desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7884) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

15.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da dağıtılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7885) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

16.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Dünya Uygur Kongresi başkan ve genel sekreterine Türkiye’ye giriş izni verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7886) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

17.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İhlas Finans Kurumunun oluşturduğu mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7887) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

18.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bazı ihalelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7888) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

19.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki deprem sigortası çalışmalarına ve riskli binalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7889) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

20.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, esnafın idari para cezalarının affına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7890) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

21.-    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7891) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

22.-    İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, sinema ve televizyon sektöründeki çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7892) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

23.-    Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, İç Anadolu Bölgesinde Çevre Kanunu uyarınca verilen idari para cezalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7893) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

24.-    Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Çorlu’da bir göletteki çevre sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7894) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

25.-    Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ’da çevre mevzuatı kapsamındaki denetimlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7895) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

26.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesindeki reklamlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7896) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

27.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının İstanbul’daki yardımlarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/7897) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

28.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Ankara’daki yardımlarına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/7898) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

29.-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türkgözü Gümrüğünün etkinleştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/7899) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

30.-    Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Ziraat Bankasında personelin emekliliğe zorlandığı haberlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7900) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

31.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Halk Bankasına vergi cezası kesildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7901) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

32.-    Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine verilen teşviklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7902) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

33.-    Adana Milletveğkili Hulusi Güvel’in, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7903) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

34.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de verilen yenilenebilir enerji kaynak belgelerine ve HES başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7904) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

35.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da verilen yenilenebilir enerji kaynak belgelerine ve HES başvurularına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7905) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

36.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, elektrik faturalarındaki TRT payına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7906) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

37.-    İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Bergama Organize Sanayi Bölgesinin elektrik ihtiyacına ve doğalgaz bağlantısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7907) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

38.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, doğalgaz ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7908) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

39.-    Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari-Van karayolunda bal yüklü araçların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7909) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

40.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Ankara’da metro güzergahlarındaki yol genişletme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7910) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

41.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Taburunun taşınacağı iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7911) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

42.-    Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır yerel gündem kent meclisi ve konseyi toplantılarına katılıma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7912) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

43.-    Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, Mardin-Mazıdağı’ndaki olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7913) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

44.-    İstanbul Milletvekili Ufuk Uras’ın, koruculuk sistemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7914) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

45.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin bazı tasarruflarına ve Çukurova Belediyesiyle paylaşımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7915) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

46.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan ve Çukurova Belediyeleri arasındaki personel paylaşımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7916) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

47.-    Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, özel idare müdürlüklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7917) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

48.-    Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Mardin Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7918) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

49.-    Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Meram Belediyesinin bayan voleybol takımını kapatmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7919) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

50.-    Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, bazı suçlardaki artışa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7920) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

51.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kelkit Havzası Kalkınma Birliğinin organik tarım desteklemelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7921) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

52.-    Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Silivri’deki bir höyüğün tahrip edildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7922) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

53.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7923) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

54.-    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Hazine özel mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7924) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

55.-    Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, THY’nin acenteleriyle çalışacağı bankaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7925) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

56.-    Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, okulların elektrik ve su borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7926) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

57.-    İstanbul Milletvekili Algal Hacaloğlu’nun, Avripa İslam Üniversitesinin İstanbul Şubesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7927) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

58.-    İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bazı atama ve yer değiştirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7928) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

59.-    İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, öğretmen ve yönetici görevlendirmelerindeki bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7929) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

60.-    Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, araştırma görevlilerinin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7930) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

61.-    Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, hukuka aykırı yönetici atamaları yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7931) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

62.-    Aydın Milletvekili Recep Taner’in, Azerbaycan’da görev yapan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7932) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

63.-    Aydın Milletvekili Recep Taner’in, yurt dışında görev yapan öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7933) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

64.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, usulsüz atama iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7934) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

65.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, geçici görev ve tedavi yolluklarının ödenmesindeki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7935) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

66.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7936) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

67.-    Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, liselerin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunlarının öğretmen olarak çalıştırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7937) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

68.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, öğretmenevlerine ve üye bandrol ücretindeki artışa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7938) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

69.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Rize’deki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7939) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

70.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta KKKA hastalığı nedeniyle merkez kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7940) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

71.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara’daki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7941) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

72.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7942) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

73.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, AOǒdeki akaryakıt istasyonlarının kiralanmasındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7943) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

74.-    Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir enstitü laboratuarına ve fide üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7944) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

75.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’da TMO geçici fındık alım merkezi açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7945) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

76.-    Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, pamuk üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7946) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

77.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki çiftçilerin kredi kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7947) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

78.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kredi kullanan üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7948) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

79.-    Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, buğdaylarda görülen bir hastalıkla mücadeleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7949) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

80.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de üreticilerin kullandığı kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7950) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

81.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Aksaray’daki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7951) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

82.-    Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, zeytinyağı teşvik primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7952) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/05/2009)

83.-    Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Söğüt-Bozüyük yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7953) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

84.-    Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bilecik şehir merkezinden geçen karayolundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7954) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

85.-    Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Urfa-Habur bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7955) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

86.-    Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Çorlu’daki bir köyün yol sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7956) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

87.-    Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Demirköy’de bazı abonelere anormal telefon faturaları geldiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7957) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

88.-    Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, PTT Şubelerindeki güvenlik yetersizliğine ve dağıtıcıların özlük haklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7958) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

89.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7959) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

90.-    İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, kadınların miras haklarını kullanmalarındaki sorunlara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/7960) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2009)

91.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Vakıflar Bölge Müdürlüklerinin yüklenicilere ödeme yapmamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7961) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

92.-    Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, ev tipi tüplere dolum yapan akaryakıt istasyonlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7962 (Başkanlığa geliş tarihi: 0705/2009)

93.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Basın Takip Sistemi erişimine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7963) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

94.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TBMM İnternet Sitesindeki sanal tur uygulamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7964) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)