Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 103

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Mayıs 2009 Perşembe

 

Tasarılar

 

            1.- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı (1/707) (Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2009)

            2.- Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/708) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.2009)

            3.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/709) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2009)

            4.- Çek Kanunu Tasarısı (1/710) (Avrupa Birliği Uyum ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.5.2009)

            5.- Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/711) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.2009)

 

Teklifler

 

            1.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın; 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/455) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2009)

            2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/456) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2009)

 

Tezkereler

 

            1.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/799) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2009)

2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/800) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2009)

3.- Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/801) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.2009)

 

 

 

 

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/414) (S. Sayısı: 377) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapukule Sınır Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/687) (S. Sayısı: 379) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı: 380) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) (GÜNDEME)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/527) (S. Sayısı: 381) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) (GÜNDEME)

            6.- Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/582) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 21.5.2009) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir köyün su sıkıntısına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1365) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-        İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Dışişleri Bakanı’nın önceki görevinden ayrılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7814) Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2009)

2.-        Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, GSM şirketlerine yapılan ödemelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7815) Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

3.-        Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, milletvekillerin şoför ihtiyacına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/7816) Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

4.-        İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, memur ve emeklilere bir defaya mahsus ödeme sözüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7817) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

5.-        İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7818) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

6.-        Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TRT’nin bir ihalesine ve bazı vericilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7819) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

7.-        Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Türk Telekom’un yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7820) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

8.-        Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, kayıp çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7821) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

9.-        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ABD’de bulunan iki kuruluşun verdiği ödüllere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7822) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

10.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’in Mescid-i Aksa çevresinde gerçekleştirdiği kazılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7823) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

11.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’e gönderilen gizli özel temsilciye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7824) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

12.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeşil kart uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7825) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

13.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, MEDULA Programına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7826) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

14.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir Belediyesinin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7827) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

15.-    Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’deki tarihi köprülerden bazı araçlara geçiş yasağı uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7828) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

16.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, TRT’nin yaptırdığı bir diziyle zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7829) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

17.-    Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, belediye başkan ve yardımcılarının bir ek ödemeden yararlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7830) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

18.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, burs verilen yüksek öğrenim öğrencilerinden mesleğe alınanlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7831) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

19.-    Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Deniz Feneri davasında Alman makamlarının adli yardım talebi iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7832) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

20.-    Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Deniz Feneri davasında Alman makamlarının adli yardım talebi iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7833) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

21.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş’ta depremle ilgili çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7834) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

22.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’da depremle ilgili çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7835) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

23.-    Mersin milletvekili Mehmet Şandır’ın, sosyal güvenlik sistemine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7836) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

24.-    Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan firmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7837) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

25.-    Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Hatay’da kısa çalışma ödeneğinden yararlanan firmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7838) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

26.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7839) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

27.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, geçici işçi kadro tahsislerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7840) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

28.-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, SGK’nın eczacıların fatura ödemelerini bankalarda bekleterek komisyon aldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/7841) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

29.-    Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Çakmak Barajının tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7842) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

30.-    Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Hamzadere Barajının tamamlanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7843) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

31.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Manyas Gölünün korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7844) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

32.-    Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, kredi kartı kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7845) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

33.-    Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Hatay’daki kredi kartı borçlularına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7846) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

34.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, IMF ile ilişkilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7847) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

35.-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, iç talebin canlandırılmasına ve IMF ile görüşmelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7848) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

36.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, nükleer enerji santrali yapımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7849) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

37.-    İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’deki enerji ihtiyacına ve OSB’lerin sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7850) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

38.-    İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, enerji alanında faaliyet gösteren KİT’lerin borç ve alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7851) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

39.-    Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, toplumsal olaylara müdahalelerde biber gazı kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7852) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

40.-    İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin metrobüslerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7853) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

41.-    İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, İstanbul’daki kentsel yaşam kalitesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7854) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

42.-    Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7855) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

43.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kaçak göçmen sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7856) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

44.-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, 1 Mayıs’taki olaylarda polisin bir müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7857) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

45.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl-Yedisu-Erzincan yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7858) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

46.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin kesilen ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7859) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

47.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki öğrenci yurdu yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7860) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

48.-    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavındaki bir soruya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7861) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

49.-    İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7862) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

50.-    İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, pamuk tarımında alınabilecek bazı tedbirlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7863) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

51.-    İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin bir kanun tasarısı taslağına gönderilen görüşe ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7864) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

52.-    Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7865) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

53.-    Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, acil arama servisinin etkinleştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7866) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

54.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir beldeden geçen karayolunun oluşturduğu sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7867) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

55.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 2009 yılı bütçesindeki değişiklik ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7868) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2009)

56.-    Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7869) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

57.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İstanbul Boğazı çevresindeki gayrimenkul alımlarıyla ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7870) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2009)

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

 

1.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 21 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumuna yönelik iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/376) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2009 )