Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 102

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Mayıs 2009 Çarşamba

 

Raporlar

 

            1.- Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/674) (S. Sayısı: 375) (Dağıtma Tarihi: 20.05.2009) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/407) (S. Sayısı: 376) (Dağıtma Tarihi: 20.05.2009) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Gaziantep turizmindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/373) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2009 )

2.- Siirt Milletvekili Afif Demirkıran ve 20 Milletvekilinin, madencilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/374)(Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2009 )

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel  ve 32 Milletvekilinin, özürlü istihdamı konusundaki mevzuatın uygulanmasındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/375)(Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2009 )