Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 101

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Mayıs 2009 Pazartesi

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, fizyoterapistlerin yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

2.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, yapılandırılan vergi borçlarını ödeyemeyenlerin durumuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

3.-    Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Deniz Feneri dava dosyasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

4.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, belediye işçilerinin özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1350) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

5.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, düşük nüfuslu belediyelerin mali durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

6.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yurt dışında yüksek öğrenim yapan öğrencilere öğrenim kredisi verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1352) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

7.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te açılan gençlik ve kültür evlerine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1353) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

8.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te hayvancılıktaki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

9.-    Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, enerji maliyetlerinin azaltılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1355) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

10.-      Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, GAP kapsamında Gaziantep’teki yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1356) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

11.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya-Nemrut yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1357) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

12.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, tarım ürünlerinin mevsimsel özellikler dikkate alınarak sigortalanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

13.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, yangın söndürmek amacıyla uçak ve helikopter alımı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1359) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

14.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, İddaa oyunundan kulüplere ayrılan paya ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) sözlü soru önergesi (6/1360) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

15.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Ağın Köprüsü ve feribot yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

16.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, emekli maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1362) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

17.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, KPSS sonuçlarına göre yerleştirmedeki sisteme ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/1363) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

18.-      Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir sulama projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-        Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, İzmit’teki deprem konutlarının kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7748) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

2.-        Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Afyon-Uşak Bölgesel Havaalanı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7749) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

3.-        Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bazı yurt dışı ve yurt içi programlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7750) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

4.-        Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, yüksek öğrenim kredi borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7751) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

5.-        Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Akkuyu’da kurulacak nükleer santral ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7752) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

6.-        Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Başbakanlığa yeni uçak alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7753) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

7.-        Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Kestel TOKİ projesindeki boş alana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7754) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

8.-        Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, domuz gribine karşı önlem alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7755) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

9.-        Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, baraj gölü içinde kalacak Yusufeli ilçesindeki yapılaşmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7756) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

10.-    İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, ABD Başkanının 24 Nisan açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7757) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

11.-    İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Ermenistan ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7758) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

12.-    İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon Soruşturmasında yer alan bazı belgelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7759) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

13.-    Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, İstanbul’daki bir operasyona ve medyanın terörle ilgili yayınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7760) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

14.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7761) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

15.-    Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7762) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

16.-    İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, İstanbul’da yapılan bir operasyona ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7763) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

17.-    Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, yerel seçimlerle ilgili itirazlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7764) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2009)

18.-    Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Deniz Feneri davasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7765) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

19.-    İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Deniz Feneri davası dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7766) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

20.-    İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Adli Tıp Kurumunun işleyişine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7767) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

21.-    Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, cezaevlerindeki bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7768) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

22.-    İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Deniz Feneri davası dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7769) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

23.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir barajın yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7770) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

24.-    Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, İzmit Körfezindeki kullanım yoğunluğuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7771) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

25.-    Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, OR-KÖY’den kredi alan kooperatiflerin borçlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7772) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

26.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce ve ilçelerinin çevre düzeni planlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7773) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2009)

27.-    Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Mersin-Akkuyu’da kurulacak nükleer santral ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7774) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

28.-    İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Bergama Organize Sanayi Bölgesine doğalgaz bağlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7775) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

29.-    Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Sinop’a doğalgaz yatırımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/7776) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2009)

30.-    İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, İstanbul’da yapılan bir operasyona ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7777) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

31.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir soğuk hava deposu yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7778) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

32.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir cinayetin zanlılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7779) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

33.-    Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, bir cinayetin zanlılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7780) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

34.-    Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’da toplu taşımda yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7781) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

35.-    Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Muradiye ilçesinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7782) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

36.-    Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Kapaklı Belediyesinin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7783) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

37.-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, DİSK Genel Merkezinin çevresine kamera yerleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7784) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

38.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bitki ithaliyle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7785) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2009)

39.-    Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, İstanbul Emniyet Müdürünün bazı ifadelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7786) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2009)

40.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yedisu-Kiğı yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7787) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2009)

41.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7788) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2009)

42.-    Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, kapatılan ve birleştirilen belediyelerin çalışanlarının durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7789) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

43.-    Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, DİSK Genel Merkezi çevresine kamera yerleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7790) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2009)

44.-    İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, kruvaziyer turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7791) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

45.-    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul 2010 Kültür Başkenti Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7792) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

46.-    Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Seviye Belirleme Sınavındaki puanlama sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7793) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

47.-    İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, bir yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7794) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

48.-    Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, yüksek öğrenim kredi borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7795) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

49.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, eğitici ve formatör olarak görevlendirilen bilişim teknolojileri öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7796) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

50.-    İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, İzmir’deki bazı atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7797) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2009)

51.-    Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’da güzel sanatlar lisesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7798) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2009)

52.-    Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, domuz gribine karşı alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7799) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2009)

53.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Termal’deki bir otelin işletmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7800) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2009)

54.-    Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, kayısı üreticileri birliğinin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7801) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

55.-    Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, küçük sanayi esnafının desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/7802) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2009)

56.-    Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, elma ihracatının desteklenmesine ve soğuk hava depolarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7803) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

57.-    Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, girdi maliyetlerine ve tarım sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7804) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

58.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tarım sektörünün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7805) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

59.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Marmara Bölgesinin sofralık zeytininin değerlendirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7806) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

60.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, zeytinin markalı ve ambalajlı satılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7807) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

61.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, zeytin üretiminde havzalara göre ürün planlamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7808) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2009)

62.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Afyon-Uşak Bölgesel Havaalanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7809) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

63.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karacabey-Bandırma bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7810) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

64.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Türk Telekom’un görüşme ücretlendirmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7811) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2009)

65.-    İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, bulunan silah ve mühimmata ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7812) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2009)

66.-    Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Habur Sınır Kapısındaki bazı sorunlara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/7813) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2009)