Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   3

                                                                                                                                  No: 100

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Mayıs 2009 Perşembe

 

 

Tasarılar

 

1.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/705) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2009)

2.-Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/706) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2009)

 

                                                            Teklifler

 

1.-Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 2 Milletvekilinin; İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/452) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2009)

2.-Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/453) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2009)

3.-Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün; 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/454) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2009)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, lise son sınıf öğrencilerinin rapor alarak okula gitmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1343) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

2.-   Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Türk Dünyasına yönelik TRT kanalının ad seçimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1344) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

3.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, TRT’nin iki yeni radyo kanalı kurma çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1345) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

4.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, İsviçre’nin Türkiye-Ermenistan görüşmelerindeki arabuluculuğuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1346) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-       Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, sanayi sektörüne elektrik enerjisi desteği verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7683) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

2.-       Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, NATO Genel Sekreterliğine yapılan atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7684) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

3.-       Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Başbakanlığa yeni uçak alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7685) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

4.-       Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, yargı bağımsızlığı ve yasama dokunulmazlığına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7686) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

5.-       Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, baskı gördüğü iddia edilen bir okul müdürüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7687) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

6.-       Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir çöp döküm alanının oluşturduğu çevre sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7688) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

7.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu çalışanları ve emeklilerin ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7689) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

8.-       İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, İzmir’de kruvaziyer turizmin geliştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7690) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2009)

9.-       İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, AİHM’e Türkiye aleyhine yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7691) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2009)

10.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon Soruşturmasında gizliliğe aykırı uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7692) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2009)

11.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir gölette yükseltme çalışması yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7693) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2009)

12.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir demiryolu projesine ve sınır kapısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7694) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2009)

13.-   İzmir Canan Arıtman’ın, 23 Nisan törenlerinde soğuktan etkilenen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7695) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2009)

14.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, belediyelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7696) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

15.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, emekli aylıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7697) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

16.-   Aydın Milletvekili Recep Taner’in, emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7698) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

17.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, TOKİ’nin anahtar teslim törenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7699) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

18.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, yüksek öğrenim kredi borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7700) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

19.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, hakim ve savcı adaylığı mülakat sınavına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7701) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

20.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, AİHM kararlarının tercümesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7702) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2009)

21.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Anayasa Mahkemesinin önündeki heykele ve telefon dinlemelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7703) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

22.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, suç unsuru bulunmayan dinleme kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7704) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

23.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7705) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2009)

24.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ihalelerine ve Dünya Bankası ile projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/7706) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2009)

25.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardımlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7707) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

26.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iptal edilen bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7708) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

27.-   Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari’deki eylemlere yapılan müdahaleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7709) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2009)

28.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Fatih Belediyesinde personele yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7710) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2009)

29.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, belediye meclisi toplantılarında üyelerin kılık ve kıyafetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7711) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2009)

30.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki belediye meclisi toplantılarında üyelerin kılık ve kıyafetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7712) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2009)

31.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bazı deprem konutlarının kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7713) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

32.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7714) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

33.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, ikinci konutların turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/7715) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2009)

34.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7716) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

35.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonununun gelirlerine ve yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7717) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

36.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Türk pensoneli bulunan Abu Dabi açıklarındaki bir gemiye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7718) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

37.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Erivan’daki bir toplantıda yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7719) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

38.-   İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, NATO Genel Sekreterliği ve Ermenistan konularında izlenen politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7720) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

39.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Ermenistan ile mutabık kalınan hususlara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7721) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

40.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Mardin’deki çiftçilerin TEDAŞ’a olan borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7722) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

41.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki ihalelerle ilgili Kamu İhale Kurumuna yapılan başvurulara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7723) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

42.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, THY’nin acenteleriyle çalışacağı bankaya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7724) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

43.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, vergi dairelerinin bir uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/7725) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

44.-   Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Ordu’da bir yarışma kapsamında dağıtılan bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7726) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

45.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7727) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

46.-   Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, bir ilköğretim okulunun çevre düzenlemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7728) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

47.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerdeki akademik ve idari personelin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7729) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

48.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeflerin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7730) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

49.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bir yönetmelikte yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7731) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

50.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın 657 sayılı Kanunun 76. maddesine göre yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/7732) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

51.-   İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının denizaltı ihalesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7733) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

52.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7734) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

53.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Van’daki tarım ve hayvancılık sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7735) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

54.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Mardin’deki çiftçilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7736) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

55.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, tütün üretimindeki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/7737) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

56.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Türk personeli bulunan Abu Dabi açıklarındaki bir gemiye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7738) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

57.-   İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, kruvaziyer turizmin desteklenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7739) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

58.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Gazipaşa Havalimanının yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7740) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

59.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, Adana-İskenderun tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/7741) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

60.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’deki sözleşmeli personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/7742) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

61.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, TEKEL ruhsatlı işyerlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/7743) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

62.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İmam-hatip atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/7744) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

63.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, anti-depresan ilaç kullanımındaki artışa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/7745) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2009)

64.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Dim Barajının oluşturduğu riske ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/7746) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

65.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, Rusya ile sınır ticaretinde yaşanan aksamalara ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/7747) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2009)

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1-Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu ve 26 Milletvekilinin, alışveriş merkezleri ve zincir mağazaların geleneksel ticaret sistemine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/370) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2009 )

2-Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda çocuklara yönelik müdahalelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/371)(Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2009 )

3-Adana Milletvekili Yılmaz Tankut  ve 21 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/372) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2009 )