Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  10

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Ekim 2008 Cuma

 

 

Rapor

 

 

1.- Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun; Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 Milletvekilinin; Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın; İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 7 Milletvekilinin; Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/651, 2/20, 2/46, 2/61, 2/80) (S. Sayısı: 298) (Dağıtma tarihi: 17.10.2008) GÜNDEME