Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  3

                                                                                                                                No:  1

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Ekim 2008 Çarşamba

 

 

Raporlar

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan’ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın “Katliam” Olarak Tanınması, 26 Şubat’ın “Hocalı Katliamını Anma Günü” Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/148) (S.Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/317) (S.Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi 1.10.2008) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/326) (S.Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/373) (S.Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) (GÜNDEME)

5.- Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına Dair Düzeltilmiş Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/385) (S.Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) (GÜNDEME)

6.- Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S.Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/399) (S.Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) (GÜNDEME)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/481) (S.Sayısı: 292) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) (GÜNDEME)

9.- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/552) (S.Sayısı: 293) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) (GÜNDEME)

10.- Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/613) (S.Sayısı: 294) (Dağıtma tarihi: 1.10.2008) (GÜNDEME)

11.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 29 Milletvekilinin, Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, Konya Milletvekili Özkan Öksüz ve 21 Milletvekilinin, Uşak Milletvekili Nuri Uslu ve 21 Milletvekilinin, Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 20 Milletvekilinin, İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 19 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 32 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 27 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin,   Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) (S. Sayısı: 138) (Dağıtma Tarihi: 1.10.2008) (GÜNDEME)

12.- Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 20 Milletvekili, Samsun Milletvekili Suat Kılıç ve 25 Milletvekili, Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 38 Milletvekili, Samsun Milletvekili Suat Kılıç ve 25 Milletvekili ile Cumhuriyet Halk Partisi Adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay,  İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un;  Türkçedeki Bozulma ve Yabancılaşmanın Araştırılması, Türkçenin Korunması ve Geliştirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/35,43,49) (S.Sayısı: 284) (Dağıtma Tarihi: 1.10.2008) (GÜNDEME)

akkH

 

 

Sözlü Soru Önergesi

 

1.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, fındık  politikasına ilişkin Tarım ve  Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/8/2008)

2.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, esnafın ekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan  sözlü soru önergesi (6/946) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/8/2008)

3.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’daki bir kavşağın karayolu projesine alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından  sözlü soru önergesi (6/947) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/8/2008)

4.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta Güzel Sanatlar Fakültesi kurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/948) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/8/2008)

5.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Turhal bölünmüş yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/8/2008)

6.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile-Alaca karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/8/2008)

7.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat çevre yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/951) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/8/2008)

8.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kelkit Çayı taşkın koruma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/952) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/8/2008)

9.-   Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, YAŞ toplantısında ihraç kararı alınmamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/953) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/8/2008)

10.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, fıstık ürünündeki alım politikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/8/2008)

11.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’te böbrek nakli merkezi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/8/2008)

12.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’te fıstık ve zeytinin kuraklık kapsamına alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/8/2008)

13.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TOKİ’nin arsa değerlendirmelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/8/2008)

14.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Şahinbey İlçesinde TOKİ’nin yaptıracağı liselere  ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/958) (Başkanlığa geliş tarihi:

15.-     25/8/2008)Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Şehitkamil İlçesinde yapılacak TOKİ projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/8/2008)

16.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, belediyelerin imar değişikliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/8/2008)

17.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, belediyelerin imar değişikliklerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından  sözlü soru önergesi (6/961) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/8/2008)

18.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bir arazideki imar değişikliğiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/8/2008)

19.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Pekin Olimpiyatlarına katılanlara ve alınan sonuçlara ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/963) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/8/2008)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, fiziki mekanların ve teknoloji altyapının iyileştirilmesi ile personelin bazı özlük haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından  yazılı soru önergesi (7/4747) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/6/2008)

2.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Sayıştay’da istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından  yazılı soru önergesi (7/4748) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/7/2008)

3.-   Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, personele yapılan promosyon ödemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından  yazılı soru önergesi (7/4749) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/8/2008)

4.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir firmanın rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4750) (Başkanlığa geliş tarihi:1/8/2008)

5.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’da fen lisesi açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4751) (Başkanlığa geliş tarihi:1/8/2008)

6.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4752) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

7.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir firmanın aldığı kamu ihalelerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4753) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

8.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Cumhurbaşkanlığı bütçesine ve personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4754) (Başkanlığa geliş tarihi:1/8/2008)

9.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Konya-Taşkent’te patlama sonucu çöken Kuran kursu binasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4755) (Başkanlığa geliş tarihi:1/8/2008)

10.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, konut edindirme yardımı ödemelerindeki bazı uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4756) (Başkanlığa geliş tarihi:4/8/2008)

11.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yerel yönetimlerin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4757) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

12.-     Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, rüşvet dağıttığı iddia edilen bir firma temsilcisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4758) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

13.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, darbe girişimi iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4759) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

14.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, çok ortaklı şirketlerin oluşturdukları mağduriyetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4760) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

15.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Çukurova ve Kepez Elektrik hissedarlarının mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 7/4761) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

16.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki elektrik arzına ve elektrik fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4762) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

17.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir firmanın yöneticilerinin rüşvet dağıttığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4763) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

18.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, mayınların güvenlik görevlilerine verdiği zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4764) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

19.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, yargılanan bir belediye başkanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4765) (Başkanlığa geliş tarihi:6/8/2008)

20-             Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, yakacak yardımı dağıtımlarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4766) (Başkanlığa geliş tarihi:6/8/2008)

21-            İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, YAŞ toplantısında ihraç kararı alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4767) (Başkanlığa geliş tarihi:6/8/2008)

22-            İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bazı kamu görevlilerinin Ak Parti  Siyaset Okuluna katıldıkları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4768) (Başkanlığa geliş tarihi:6/8/2008)

23-            Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, konut edindirme yardımı ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4769) (Başkanlığa geliş tarihi:7/8/2008)

24-            Çorum Milletvekili Derviş Günday’ın, bir vakfın Çorum Şubesinin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4770) (Başkanlığa geliş tarihi:8/8/2008)

25-            İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Kuran kurslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4771) (Başkanlığa geliş tarihi:8/8/2008)

26-            Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, orman yangını söndürme uçaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4772) (Başkanlığa geliş tarihi:8/8/2008)

27-            Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, bir sulama barajının etkin kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4773) (Başkanlığa geliş tarihi:11/8/2008)

28-            Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle İlçesinde yapılacak TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4774) (Başkanlığa geliş tarihi:12/8/2008)

29-            Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılacak TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4775) (Başkanlığa geliş tarihi:12/8/2008)

30-            İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir milletvekili hakkındaki iş takipçiliği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4776) (Başkanlığa geliş tarihi:12/8/2008)

31-            Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, imarsız arazide yapılan bir fabrikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4777) (Başkanlığa geliş tarihi:13/8/2008)

32-            Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, doğal sit alanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4778) (Başkanlığa geliş tarihi:13/8/2008)

33-            İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, İran Cumhurbaşkanının Türkiye ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4779) (Başkanlığa geliş tarihi:14/8/2008)

34-            İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Muğla-Yatağan’daki bir beldedeki kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4780) (Başkanlığa geliş tarihi:15/8/2008)

35-            Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, üreticilerin kuraklıktan dolayı uğradığı mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4781) (Başkanlığa geliş tarihi:15/8/2008)

36-            Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, araç muayene istasyonlarında yaşanan yoğunluğa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4782) (Başkanlığa geliş tarihi:15/8/2008)

37-            Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Pekin Olimpiyatlarında alınan sonuçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4783) (Başkanlığa geliş tarihi:15/8/2008)

38-            Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4784) (Başkanlığa geliş tarihi:15/8/2008)

39-            Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün özelleştirilen işletmeler ile satılan ve kiralanan kamu taşınmazlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4785) (Başkanlığa geliş tarihi:15/8/2008)

40-            Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, fındık taban fiyatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4786) (Başkanlığa geliş tarihi:19/8/2008)

41-            İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Sudan Cumhurbaşkanının Türkiye ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4787) (Başkanlığa geliş tarihi:19/8/2008)

42-            İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Tuzla tersanelerindeki işçi ölümleri ile bir hastanedeki bebek ölümlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4788) (Başkanlığa geliş tarihi:19/8/2008)

43-            İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, kanser vakalarına ve kentlerin şebeke sularının kalitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4789) (Başkanlığa geliş tarihi:19/8/2008)

44-            Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Gazi Üniversitesinin spor klüpleri ve spor yönetimi ile ilgili bazı konulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4790) (Başkanlığa geliş tarihi:20/8/2008)

45-            İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Menderes ilçesindeki orman yangınına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4791) (Başkanlığa geliş tarihi:21/8/2008)

46-            İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, konut edindirme yardımı  ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4792) (Başkanlığa geliş tarihi:20/8/2008)

47-            İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, döner sermaye payı alan kamu görevlilerinin ek ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4793) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

48-            Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, olimpiyatlarda alınan sonuçların değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4794) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

49-            Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, PTT Hizan şubesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4795) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

50-            İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’de yabancıların aldıkları gayrimenkullere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4796) (Başkanlığa geliş tarihi:22/08/2008)

51-            İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Halkbank’ın verdiği bir krediye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4797) (Başkanlığa geliş tarihi:25/8/2008)

52-            Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un, Lice’nin bir köyüne güvenlik görevlilerince ateş açıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4798) (Başkanlığa geliş tarihi:25/8/2008)

53-            İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, askeri gemilerin boğazlardan geçişlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4799) (Başkanlığa geliş tarihi:25/8/2008)

54-            Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, askeri arşivlerdeki kişisel bilgilerin güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4800) (Başkanlığa geliş tarihi:25/8/2008)

55-            Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, KİT personeline yapılan ek ödemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4801) (Başkanlığa geliş tarihi:26/8/2008)

56-            Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, sarımsak üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4802) (Başkanlığa geliş tarihi:26/8/2008)

57-            Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, Zonguldak-Kilimli’de meydana gelen bir göçük olayına ve kaçak maden ocaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4803) (Başkanlığa geliş tarihi:28/8/2008)

58-            İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’in su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4804) (Başkanlığa geliş tarihi:28/8/2008)

59-            Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT Genel Müdürünün yönetim kurulu üyeliklerinden aldığı ücretlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4805) (Başkanlığa geliş tarihi:28/8/2008)

60-            Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Eskişehir’de TOKİ konutlarındaki bir okula verilen isme ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4806) (Başkanlığa geliş tarihi:28/8/2008)

61-            Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İznik İlçesinde depreme yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4807) (Başkanlığa geliş tarihi:28/8/2008)

62-            Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, TOKİ’nin Ataköy’deki taşınmazının ihalesine ilişkin Başbakadan yazılı soru önergesi (7/4808) (Başkanlığa geliş tarihi:28/8/2008)

63-            İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Ergenekon Soruşturmasında gizlilik ilkesinin ihlaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4809) (Başkanlığa geliş tarihi:28/8/2008)

64-            İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, sağlık sorunu olan bir tutuklunun durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4810) (Başkanlığa geliş tarihi:1/8/2008)

65-            İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Silivri Cezaevi kanalizasyonunun yol açtığı çevre sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4811) (Başkanlığa geliş tarihi:7/8/2008)

66-            İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, sağlık sorunu yaşayan tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4812) (Başkanlığa geliş tarihi:8/8/2008)

67-            Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Tuzla tersanelerinde meydana gelen yaralanma ve ölüm olaylarının soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4813) (Başkanlığa geliş tarihi:15/8/2008)

68-            İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Bitlis E Tipi Cezaeviyle ilgili bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4814) (Başkanlığa geliş tarihi:18/8/2008)

69-            Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un, işkence ve hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/4815) (Başkanlığa geliş tarihi:25/8/2008)

70-            Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Tarsus’a yönelik bir projeye ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/4816) (Başkanlığa geliş tarihi:12/8/2008)

71-            Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Orhangazi-Yeniköy yolunun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4817) (Başkanlığa geliş tarihi:13/8/2008)

72-            Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’de mevzuata aykırı işçi çalıştırmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4818) (Başkanlığa geliş tarihi:1/8/2008)

73-            Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Tuzla tersanelerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4819) (Başkanlığa geliş tarihi:15/8/2008)

74-            Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, tabii kaynak rezervlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4820) (Başkanlığa geliş tarihi:7/8/2008)

75-            İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Silivri Cezaevi kanalizasyonunun oluşturduğu çevre sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4821) (Başkanlığa geliş tarihi:7/8/2008)

76-            Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’daki HES projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4822) (Başkanlığa geliş tarihi:13/8/2008)

77-            İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, İstanbul’un su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4823) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

78-            Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karacabey ilçesindeki maden ve taş ocaklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/4824) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/8/2008)

79-            İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bir uydu yayınındaki bölücü propaganda iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4825) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

80-            Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, CHP Grup Başkanvekilinin basın toplantılarının TRT haber bülteninde yayınlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4826) (Başkanlığa geliş tarihi:18/8/2008)

81-            Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TRT Genel Müdürünün bir açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4827) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

82-            İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, TRT’nin bazı birimlerinin kapatılacağı iddiasına ve personele yönelik bazı uygulamalara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4828) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

83-            İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, TRT bölge müdürlüklerindeki personelin emekliliğe zorlandığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/4829) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

84-            Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ak Parti Siyaset Akademisine katılan kamu görevlilerine ilişkin Devlet Bakanındın (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/4830) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

85-            Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Orhangazi ilçesindeki bir futbol sahasının çimlendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/4831) (Başkanlığa geliş tarihi:13/8/2008)

86-            Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İznik ilçesi futbol sahasının durumuna ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu)  yazılı soru önergesi (7/4832) (Başkanlığa geliş tarihi:13/8/2008)

87-            İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Pekin Olimpiyatlarında alınan sonuçların değerlendirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/4833) (Başkanlığa geliş tarihi:28/8/2008)

88-            İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın 2020 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği adaylığına ve spor alt yapısının geliştirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/4834) (Başkanlığa geliş tarihi:28/8/2008)

89-            İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadının etkin kullanımına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/4835) (Başkanlığa geliş tarihi:28/8/2008)

90-            İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Kerkük’te saldırılara uğrayan Türkmenlerin durumuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4836) (Başkanlığa geliş tarihi:1/8/2008)

91-            İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bölücü terör örgütünün kullandığı bomba ve mayınların menşeine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4837) (Başkanlığa geliş tarihi:8/8/2008)

92-            Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Türkiye’nin Kafkaslara yönelik önerisine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4838) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

93-            Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Boğazlardan geçişine izin verilen savaş gemilerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4839) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

94-            Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da uygulanan AB destekli projelere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4840) (Başkanlığa geliş tarihi:26/8/2008)

95-            Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezinden elektrik alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4841) (Başkanlığa geliş tarihi:4/8/2008)

96-            Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Tufanbeyli İlçesinde kurulacak termik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4842) (Başkanlığa geliş tarihi:11/8/2008)

97-             Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, doğalgaz alım satım sözleşmesi devir ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4843) (Başkanlığa geliş tarihi:13/8/2008)

98-            Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, EPDK’da göreve başlatılan bir avukata ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4844) (Başkanlığa geliş tarihi:18/8/2008)

99-            Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Beypazarı-Karaşar Belediyesinin mali yönetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4845) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

100-        İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bir festivaldeki bölücü propaganda iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4846) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

101-        İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Aliağa-Nemrut Limanı arasındaki yolun trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4847) (Başkanlığa geliş tarihi:6/8/2008)

102-        Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bazı resmi birimlerin fişleme yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4848) (Başkanlığa geliş tarihi:7/8/2008)

103-        Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, KÖYDES Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4849) (Başkanlığa geliş tarihi:7/8/2008)

104-        Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, büyükşehir ve il belediyelerinin vergi borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4850) (Başkanlığa geliş tarihi:7/8/2008)

105-        Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, büyükşehir belediyelerinin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4851) (Başkanlığa geliş tarihi:7/8/2008)

106-        İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Silivri’de cezaevi kanalizasyonundan etkilenen Kula Deresine ve sahil bölgesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4852) (Başkanlığa geliş tarihi:7/8/2008)

107-        Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir gölet ve sulama projesindeki sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4853) (Başkanlığa geliş tarihi:11/8/2008)

108-        İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, polislerin mesleki rehabilitasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4854) (Başkanlığa geliş tarihi:11/8/2008)

109-        İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Tuzla’daki bir arazinin imar durumunda yapılan değişikliğe ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4855) (Başkanlığa geliş tarihi:13/8/2008)

110-        Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, terör zararlarının ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4856) (Başkanlığa geliş tarihi:19/8/2008)

111-        Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’da mülkiyeti SHÇEK’den Meram Belediyesine geçen taşınmazların değerlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4857) (Başkanlığa geliş tarihi:20/8/2008)

112-        İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bir yazısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4858) (Başkanlığa geliş tarihi:20/8/2008)

113-        Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un, bir belediyenin parklara vermek istediği isimlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4859) (Başkanlığa geliş tarihi:21/8/2008)

114-        Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Cide ilçesindeki bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4860) (Başkanlığa geliş tarihi:21/8/2008)

115-        Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin arsa tahsislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4861) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

116-        Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karacabey’deki bir köy yolundaki bozulmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4862) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

117-        Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Osmangazi Belediyesinin düzenlediği bir anma programına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4863) (Başkanlığa geliş tarihi:26/8/2008)

118-        İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Sinop’taki bir toplantının iptaline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4864) (Başkanlığa geliş tarihi:26/8/2008)

119-        İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Emniyet Teşkilatında çalışan teknisyen yardımcılarının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4865) (Başkanlığa geliş tarihi:28/8/2008)

120-        Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, müze ve ören yeri giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4866) (Başkanlığa geliş tarihi:7/8/2008)

121-        İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, müze ve ören yeri giriş ücretlerine yapılan zamma ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4867) (Başkanlığa geliş tarihi:11/8/2008)

122-        Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Tarsus’ta bazı dini mekanların ziyarete açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4868) (Başkanlığa geliş tarihi:12/8/2008)

123-        Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İznik ilçesinde turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4869) (Başkanlığa geliş tarihi:13/8/2008)

124-        Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürüne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4870) (Başkanlığa geliş tarihi:20/8/2008)

125-        İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, turistlerin alışverişte aldatıldığına yönelik bir yayına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4871) (Başkanlığa geliş tarihi:21/8/2008)

126-        Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, DÖSİM’in hesabındaki paranın başka bir bankaya transferine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4872) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

127-        Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4873) (Başkanlığa geliş tarihi:1/8/2008)

128-        Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, devredilen TBMM Lojmanlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4874) (Başkanlığa geliş tarihi:7/8/2008)

129-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, trafik ve idari para cezalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4875) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

130-        Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki özürlü çocukların eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4876) (Başkanlığa geliş tarihi:1/8/2008)

131-        Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Eğitim-Sen üyelerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4877) (Başkanlığa geliş tarihi:6/8/2008)

132-        Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Karadağ’daki bir okul yapımına para yardımı yapıldığı iddiasın ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4878) (Başkanlığa geliş tarihi:8/8/2008)

133-        Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki okullarda branş öğretmeni açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4879) (Başkanlığa geliş tarihi:12/8/2008)

134-        Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, ortaöğretimin dört yıla çıkarılmasıyla oluşan derslik yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4880) (Başkanlığa geliş tarihi:15/8/2008)

135-        Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, disiplin cezası alan bir lise müdürü ve öğretmenin görev yerinin değiştirilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4881) (Başkanlığa geliş tarihi:18/8/2008)

136-        Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir öğretmen hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4882) (Başkanlığa geliş tarihi:18/8/2008)

137-        İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, düzenlenen sınavlara girenlerin kıyafetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4883) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

138-        Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Gemlik’teki bir lisenin yönetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4884) (Başkanlığa geliş tarihi:28/8/2008)

139-         Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, EĞİTEK’e bağlı okullara yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/4885) (Başkanlığa geliş tarihi:28/8/2008)

140-         Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Tufanbeyli İlçesinin askerlik şubesi ihtiyacına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4886) (Başkanlığa geliş tarihi:11/8/2008)

141-         Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, askeri arşivlerdeki kişisel bilgilerin güvenliğine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4887) (Başkanlığa geliş tarihi:25/8/2008)

142-         İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, merkezi hastaneler randevu sistemine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4888) (Başkanlığa geliş tarihi:1/8/2008)

143-         İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir hastanede meydana gelen bebek ölümlerine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4889) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

144-         İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, bir hastanede meydana gelen bebek ölümlerine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4890) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

145-         Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, bir hastanede meydana gelen bebek ölümlerine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4891) (Başkanlığa geliş tarihi:6/8/2008)

146-         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bebek ölümlerine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4892) (Başkanlığa geliş tarihi:7/8/2008)

147-         İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Silivri Cezaevi kanalizasyonunun doğurduğu çevre sağlığı riskine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4893) (Başkanlığa geliş tarihi:7/8/2008)

148-         İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, klinik şefi ve şef yardımcısı kadrolarına ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4894) (Başkanlığa geliş tarihi:8/8/2008)

149-         İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir hastanede meydana gelen bebek ölümlerine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4895) (Başkanlığa geliş tarihi:8/8/2008)

150-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Göle ilçesinde yapılacak Devlet hastanesine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4896) (Başkanlığa geliş tarihi:12/8/2008)

151-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da yapılacak devlet hastanesine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4897) (Başkanlığa geliş tarihi:12/8/2008)

152-         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki sağlık hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4898) (Başkanlığa geliş tarihi:18/8/2008)

153-         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Devlet Hastanesindeki eksikliklere ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4899) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

154-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silifke Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4900) (Başkanlığa geliş tarihi:26/8/2008)

155-         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silifke’de bölge hastanesi yapılmasına ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4901) (Başkanlığa geliş tarihi:26/8/2008)

156-         Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, eğitim ve araştırma hastanelerindeki şef ve şef yardımcısı kadrolarına ve Antalya Devlet Hastanesindeki bazı uygulamalara ilişkin Sağlık  Bakanından yazılı soru önergesi (7/4902) (Başkanlığa geliş tarihi:26/8/2008)

157-    Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, kredi kartı yıllık ücretlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4903) (Başkanlığa geliş tarihi:1/8/2008)

158-    Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, Türk Patent Enstitüsü yönetimine yönelik iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4904) (Başkanlığa geliş tarihi:7/8/2008)

159-    Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Muş Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4905) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

160-    Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Tosya Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/4906) (Başkanlığa geliş tarihi:26/8/2008)

161-    Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri’deki suni tohumlama destekleme primi ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4907) (Başkanlığa geliş tarihi:1/8/2008)

162-    Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, hayvancılık sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4908) (Başkanlığa geliş tarihi:5/8/2008)

163-    Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, prim ödemelerinde alınan dosya parasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4909) (Başkanlığa geliş tarihi:7/8/2008)

164-    Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Tarsus’daki bir sulama projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4910) (Başkanlığa geliş tarihi:12/8/2008)

165-         İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Nevşehir-Derinkuyu’daki çiftçilerin borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4911) (Başkanlığa geliş tarihi:19/8/2008)

166-         Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsünün yayılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4912) (Başkanlığa geliş tarihi:21/8/2008)

167-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Silifke’nin bir köyünde meydana gelen dolu afetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4913) (Başkanlığa geliş tarihi:26/8/2008)

168-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, turunçgillere ihracatta teşvik primi verilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4914) (Başkanlığa geliş tarihi:26/8/2008)

169-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Karaman’daki sorunlu yollara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4915) (Başkanlığa geliş tarihi:4/8/2008)

170-    İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, araç muayene istasyonlarındaki ücretlendirmeye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4916) (Başkanlığa geliş tarihi:6/8/2008)

171-    Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Çukurova Bölgesine yönelik yeni havaalanının yer seçimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4917) (Başkanlığa geliş tarihi:12/8/2008)

172-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Ardanuç karayolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4918) (Başkanlığa geliş tarihi:12/8/2008)

173-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün yol sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4919) (Başkanlığa geliş tarihi:12/8/2008)

174-    Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, hızlı tren projesinin ikinci etabına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4920) (Başkanlığa geliş tarihi:15/8/2008)

175-    Muğla Milletvekili Metin Ergün’ün, Yatağan-Çine karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4921) (Başkanlığa geliş tarihi:21/8/2008)

176-    Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Adana-Mersin otoyolunun sahile ulaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4922) (Başkanlığa geliş tarihi:21/8/2008)

177-    Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Gökçeada’da inşa edilen havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4923) (Başkanlığa geliş tarihi:22/8/2008)

178-    Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, araç muayenelerinde yapılan bir uygulamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4924) (Başkanlığa geliş tarihi:26/8/2008)

179-    Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Posof Türkgözü sınır kapısındaki sınır ticaretine  ilişkin Devlet Bakanından (Kürşat Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/4925) (Başkanlığa geliş tarihi:1/8/2008)

180-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki bir TOKİ uygulamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/4926) (Başkanlığa geliş tarihi:7/8/2008)

181-    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir hastanedeki bebek ölümlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/4927) (Başkanlığa geliş tarihi:8/8/2008)

182-    Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, bazı camilerde imamlara görev yaptırılmadığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/4928) (Başkanlığa geliş tarihi:12/8/2008)