Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  99

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Şubat 2008 Çarşamba

 

 

Teklifler

 

 

1.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın; İnebolu İlçesinin Adının Yiğit İnebolu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/161) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.2.2008)

2.- Manisa Milletvekili Bülent Arınç ve Giresun Milletvekili H.Hasan Sönmez’in; 1322 Sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/162) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2008)

3.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin’in; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/163) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.2008)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Adana Sigorta Teftiş Kurulunun Ankara’ya taşınacağı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2008)

2.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, çift kabinli kamyonet sahiplerinden geçmişe dönük faiziyle tahsil edilen vergilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2008)

3.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yurt dışından satın alınan ve satılan elektriğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/464) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2008)

4.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Ilgaz Dağında turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2008)

5.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün. Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün bahşişle ilgili açıklamasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2008)

6.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bahşişle ilgili açıklamalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2008)

7.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Anayasa değişikliği sırasında Meclis çevresinde görevlendirilen Emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2008)

8.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Katar Emirinin Türk heyetine hediye verip vermediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2008)

9.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, demiryollarındaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2008)

10.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir televizyon programına uygulanan cezaya ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/471) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2008)

11.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Ordu İl Genel Meclisi Başkanı ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/02/2008)

12.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Manisa’daki bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/473)  (Başkanlığa geliş tarihi: 14/02/2008)

13.-     Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’da verilen yeşil kartlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/474)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2008)

14.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, YÖK bursu ile yurt dışına gönderilenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından  sözlü soru önergesi (6/475) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

15.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için burslu olarak yurt dışına gönderilenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

16.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, borçlu esnafın desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

17.-     Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, rüzgar makinelerinde KDV indirimi ve faizsiz kredi talebine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

18.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

19.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Çekirge Çocuk Hastalıkları Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

20.-     Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, ek ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerin sorunlarına ve Hakkari’nin eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

21.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, buğday ithalatına ve gümrük vergisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

22.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, geçici işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

23.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TCDD’de tabii afet faslından çalıştırılan geçici işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

24.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, yeşil kart verilen kişilere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

25.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, cezaevlerinin doluluk oranına ve yolsuzluk yapan bürokratlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/2/2008)

26.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, halk eğitim usta öğreticilerinin özlük haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/2/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1-   Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, asbestli gemi sökümüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1970) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/2/2008)

2-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bahşişle ilgili açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1971) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

3-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Cumhurbaşkanının yurt dışı seyahatlerinde verilen hediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1972) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

4-   Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, bazı kurul ve kurumların başkan ve üyeleri ile Başbakanlık ve kamu bankaları bürokratlarının ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1973) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

5-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Haliç Tersanesindeki yıkıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1974) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

6-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Kapıkule Sınır Kapısındaki araç ve kişi giriş çıkışlarıyla ilgili sınırlamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1975)  (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

7-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, arazi ve arsa üretimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1976) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

8-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un Katar ziyaretinde verilen hediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1977) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

9-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1978) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

10- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün araç ve personelinin değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1979) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

11- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, AK Parti Genel Merkezinde askeri uzmanlarca bazı konularda brifing verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1980) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

12- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da yeni ilçe kurulup kurulmayacağına ve kapatılacak belediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1981) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

13- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Çerkezköy’deki derelerin kirliliğine ve arındırılmasına  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1982) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

14- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, büyük mağazalar konusundaki kanun tasarısı taslağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1983) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

15- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, AK Parti kısaltmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1984) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

16- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TOKİ konutları ile ilgili şikayetlere  ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1985) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

17- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Açık Lise sınavlarında kılık-kıyafet ile ilgili düzenlemelere ve uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1986) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

18- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Seydişehir Eti Alüminyum’un özelleştirilmesinin iptaline yönelik yargı kararının uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1987) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

19- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Topluma Kazandırma Yasasıyla serbest bırakılan terör suçlularına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1988) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/2/2008)

20- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun lehe hükümlerinden faydalanan hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1989) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/2/2008)

21- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, yargı çalışanlarının sorunlarına ve yargıdaki iş yüküne ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1990) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

22- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, cezaların infazından sonraki tahliye işlemlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1991) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

23- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, yargıda tarafsızlık ilkesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1992) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

24- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’da yabancılara satılan taşınmaz miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1993) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

25- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, bazı personelin arsa ve TOKİ konutu edinimi ve gri  pasaport kullanımıyla ilgili iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1994) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

26- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, bahşiş konusundaki açıklamasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1995) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

27- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun bahşiş ile ilgili açıklamasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1996) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

28- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Slovenya seyahatine katılanlara makam odası tadilatına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1997) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

29- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, emekli maaşlarından yapılan bir kesintiye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1998) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

30- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, Tuzla Tersaneler Bölgesindeki iş güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1999) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

31- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, iş göremez raporu bulunanların emeklilik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2000) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

32- Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Bursa’da işsizlik oranının artışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2001) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

33- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mut Ovası sulama suyu inşaatı ve bir gölet projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2002) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/2/2008)

34- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, botanik bahçelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2003) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

35- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Van Gölündeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2004) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

36- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, konut edindirme yardımı ödemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2005) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

37- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Ziraat Bankasının sigorta işlemlerindeki işbirliğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2006) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

38- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, GAP bölgesinde yatırımda öncelikli illere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2007) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

39- Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Serinyol Belediyesinin nüfus sayımına göre aldığı paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2008) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

40- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’ının, SPK Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/2009) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

41- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’ın bir köyünde meydana gelen bir ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2010) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/2/2008)

42- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, korsan taksilere ve taksi şoförlerinin sosyal güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2011) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/2/2008)

43- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara Gölbaşı’nda yaşanan elektrik kesintilerine ve alt yapı eksikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2012) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

44- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Karaisalı’daki kireç ocaklarının çevreye etkisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2013) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

45- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun Aydın’ın Umurlu Beldesinin ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2014) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

46- Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta Belediyesince bastırılan bir kitaba ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2015) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

47- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir cinayetin faillerinin yakalanamamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2016) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

48- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Haliç Tersanesindeki yıkıma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2017) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

49- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki öğretmenevi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2018) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

50- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Celal Bayar’ın anıt mezarının bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2019) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

51- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bazı ülkelerden gelen kadın turistlere kötü muamele yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2020) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

52- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, bir derneğin şube başkanının tutuklanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2021) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

53- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da belediyelerin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2022) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

54- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Abant Gölünün korunmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2023) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

55- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana’daki bir caddede imar planına aykırı yapılaşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2024) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

56- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Vedat Dalokay Hal Kompleksinin güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2025) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

57- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır ve çevre illerde eğitimdeki başarısızlığa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2026) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

58- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Tekirdağ’da bir lisenin  depreme karşı dayanıklılığının tespitine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2027) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

59- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Haliç Tersanesindeki yıkıma ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2028) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

60- İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, İstanbul’daki tarihi evlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2029) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

61- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Haymana’nın bir köyündeki sit alanının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2030) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

62- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, bez dokumacılığının canlandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2031) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

63- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mut Kültür Sitesinin Mersin Üniversitesine devrine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2032) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/2/2008)

64- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’in tarihi eserlerine ve turizm bölgesi olmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2033) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/2/2008)

65- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki kültür merkezi inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2034) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/2/2008)

66- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas’a zeytin ve zeytinyağı müzesi kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2035) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

67- Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, özel tiyatroların desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2036) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

68- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mut İlçesinin mecburi hizmet bölgesi kapsamına alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2037) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/2/2008)

69- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Datça Devlet Hastanesinin uzman doktor ve ek bina ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2038) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

70- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, KOSGEB’te görevden alınan personele ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2039) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/2/2008)

71- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Kahta Organize Sanayi Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2040) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

72- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, muz üretimi ve ithalatı rakamları karşısında ülkemize muz girişine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2041) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/2/2008)

73- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas’a zeytin ve zeytinyağı müzesi kurulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2042) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/2/2008)

74- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, mısır ve pamuk destekleme prim ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2043) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

75- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2044) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

76- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de don olayından etkilenen üreticilere ve tarım girdilerindeki fiyat artışına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2045) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

77- Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, K2 belgesi indirimli tarife süresinin uzatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2046) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/2/2008)

78- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mut bağlantılı karayollarını genişletme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2047) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/2/2008)

79-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, PTT’deki yeniden yapılandırmaya ve çalışanların özlük haklarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2048) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

80- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, pazar esnafının almak zorunda kaldığı nakliyecilik belgelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2049) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

81- Antalya Milletvekili Atila Emek’in, Antalya’da devredilen maden arama ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2050) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

82- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, ulusal ve uluslar arası toplantılar konusunda bilgilendirmeye ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/2051) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

83- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bazı yakınlarının kamu görevine girişleriyle ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/2052) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

84- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, askeri yasak bölgelerde arazisi olanların sorunlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2053) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

85- Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, AB Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanının 301. madde ile ilgili açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2054) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

86- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, ihalesiz kiraya verilen yerlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2055) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/2/2008)

87- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir soru önergesinin cevaplandırılmamasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2056) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/2/2008)

88- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bazı personel atamalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/2057) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/1/2008)

89- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, RTÜK’ün verdiği cezalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2058) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

90- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, TPAO’ya yapılan bir atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2059) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

91- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Tarsus’ta yaşanan bazı saldırılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2060) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

92- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, dağıtılan kömür torbalarından patlayıcı madde çıktığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2061) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

93- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, zorunlu din derslerine ve Alevilere yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2062) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/2/2008)

94- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, ABD Ankara Büyükelçisi ve Adana Konsolosunun Hatay’ı ziyaretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2063) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/2/2008)

95- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya’da türbanlı küçük kızların bazı etkinliklerde yer almasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2064) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/2/2008)

96- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Ayazma’daki kentsel dönüşüm projesinden etkilenen kiracıların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2065) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2008)

97- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bazı belediyelerin gelirlerinin nüfus verilerine göre azaltılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2066) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2008)

98- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Kilis’teki arazilere artan taleplere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2067) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2008)

99- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, suç unsurları içeren internet sitelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2068) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2008)

100-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2069) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

101-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2070) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

102-   Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, sığla ağaçlarının korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2071) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

103-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’ya elektrik ve su sağlayan barajların durumuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2072) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

104-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Demre Çayının kurumasıyla oluşan su sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2073) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

105-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Urla-Çeşme yarımada bölgesinin korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2074) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2008)

106-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, nüfus verilerinin belediye il ve özel idareleri gelirlerine etkisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2075) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

107-   Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Bingöl Belediyesinin davacı personele yönelik uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2076) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

108-   Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Afyonkarahisar’da yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2077) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

109-   Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Aydın’daki bazı belediyelerin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2078) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

110-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, AŞTİ’de taksilerden kaynaklanan olumsuzluklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2079) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

111-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, AŞTİ’de alınan otopark ücretine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2080) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

112-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van İlindeki belediyelerin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2081) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

113-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana hafif raylı taşıma sistemi projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2082) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

114-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin meslek ve beceri kurslarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2083) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/2/2008)

115-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, araçların çekilmesi ve bazı trafik levhaları uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2084) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2008)

116-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara’da verilen doğalgazın kalorifik değerinin düşük olduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2085) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2008)

117-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesine verilen paylara ve yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2086) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2008)

118-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Celal Bayar köprülü kavşağının tadilatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2087) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2008)

119-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Söğütözü Kongre ve Ticaret Merkezi inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2088) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2008)

120-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2089) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

121-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2090) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

122-   Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Milas İlçesine müze yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2091) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

123-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Tekel Başmüdürlüğü binasının restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2092) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/2/2008)

124-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2093) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

125-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2094) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

126-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, imamların öğretmen olarak görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2095) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

127-   Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Dicle’deki bir meslek yüksek okulunun eğitime açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2096) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2008)

128-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Kitap İnceleme Komisyonuna ve Talim Terbiye Kurulu Başkanının istifasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2097) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2008)

129-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2098) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

130-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2099) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

131-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars İline Tıp Fakültesi Hastanesi açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2100) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

132-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, yerli muz üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2101) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

133-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Gazipaşa’daki bir köyün sulama suyu sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2102) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

134-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, çiftçi mallarına zarar verenlere ceza uygulama yetkisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2103) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

135-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ana arı destekleme primlerinin ödemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2104) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

136-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2105) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

137-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2106) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

138-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, küresel kriz riskine karşı alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/2107) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

139-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, özürlü araçlarından alınan teknik muayene harcına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2108) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

140-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, çalışanlarının sendikal faaliyetlerini engelleyen bir şirkete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/2109) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

141-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da kredi kullanan ve işletmesini kapatan esnafa ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2110) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

142-   Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, TRT’deki personel hareketliliğine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/2111) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/2/2008)

143-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Spor Toto Teşkilatının reklam harcamalarına ve personel alımına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/2112) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/2/2008)

144-   Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, bir mahkumun durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2113) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2008)

145-   Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Dicle Barajı üzerine köprü yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2114) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/2/2008)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

                                                  

 

1.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin eğitim sistemindeki yerinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/136) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2008)

2.- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 25 Milletvekilinin, kredi kartları ve bireysel krediler alanlarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/02/2008)