Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  98

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Şubat 2008 Salı

 

 

Tasarı

 

1.- Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/529) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.2.2008)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

                                                  

 

1.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/02/2008)

2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, gemi inşa sektöründeki işçi güvenliği ve çalışma koşullarının araştırılarak iyileştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2008)

3.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 27 Milletvekilinin, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımıza yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/135) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/02/2008)