Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  95

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Şubat 2008 Perşembe

 

 

Tasarı

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/527) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 7.2.2008)

 

 

Teklif

 

1.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi (2/153) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.2008)

 

Rapor

 

1.- Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/492) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 21.2.2008) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

                                                  

 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, özel dershanelerin eğitim sistemindeki yerinin araştırılarak fırsat eşitsizliğine yol açmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2008)

2.- İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı ve 26 Milletvekilinin, başta gemi inşa sanayi olmak üzere denizcilik sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/02/2008)