Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  93

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Şubat 2008 Salı

 

Rapor

 

1.- Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu ve 3 Milletvekilinin; Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Çevre ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (2/146) (S. Sayısı: 111) (Dağıtma tarihi: 19.2.2008) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

                                                  

 

1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, ÇUKOBİRLİK’in sorunlarının araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/02/2008)

2.- Cumhuriyet Halk Partisi Gurubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, nüfus kayıt sistemleri ile seçmen kütükleri verileri arasındaki farklılıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/02/2008)

3.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 29 Milletvekilinin, kredi kartı ve bireysel kredi borçlularının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/02/2008)