Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  92

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Şubat 2008 Pazartesi

 

Rapor

 

1.- Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/498) (S. Sayısı: 110) (Dağıtma tarihi: 18.2.2008) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

                                                  

1.                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Rum eserlerinin restorasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

2.                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özel sektörce kurulan sağlık merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

3.                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, yükseköğretim kurumlarında başörtüsü nedeniyle disiplin işlemi uygulanan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

4.                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tarımsal sulama aboneleri ve birliklerinin elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

5.                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta göçün engellenmesine yönelik projelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/441) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

6.                 Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, hayvansal ve bitkisel üretimdeki teşvik primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

7.                 Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Türk Telekom ihale şartnamesi taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/443) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

8.                 Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, vize alımında yaşanan sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

9.                 Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, BAĞ-KUR’luların sağlık hizmeti alımında karşılaştıkları sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

10.             Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, nüfusu ikibinin altında olan belediyelerin kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/446) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

11.             Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, nüfusu azalan belediyelerin gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

12.             İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’daki ruhsatsız işyerlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/448) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

13.             İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İstanbul’da kaçak işçi çalıştıran işyerlerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/449) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

                                                  

 

1.                 İstanbul  Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasının taşınmazlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1863) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

2.                 Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, hidroelektrik santralı lisans başvurularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1864) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

3.                 İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kamu görevlilerinin yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1865) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

4.                 Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de depreme karşı dayanıklılık sağlamaya yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1866) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

5.                 İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, gazilerin özlük haklarındaki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1867) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

6.                 İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, kamuda işçi olarak çalışmış bulunanların sosyal güvenlik haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1868) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

7.                 Ankara Milletvekili Eşref Erdem’in, TPAO’nun üretimine ve yapılan bir atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1869) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

8.                 İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, cari açığa ve yabancı sermayeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1870) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/2/2008)

9.                 Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, patlayıcı madde imalathaneleri ile LPG istasyonlarına ve LPG’li araç satışı yapan oto galerilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1871) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/2/2008)

10.             Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Yatağan İlçesinin adliye binası ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1872) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

11.             Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında verilen cezalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1873) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/2/2008)

12.             Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in,  Adana’daki kayıt dışı yabancı, kaçak ve çocuk işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1874) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

13.             İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir gıda şirketinin işçilerin sendikal haklarını engellemeye yönelik girişimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1875) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

14.             Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’daki iki su temin projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1876) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

15.             Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, bazı orman alanlarındaki uygulamalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1877) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

16.             Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in,  Adana’daki orman köylülerinin kalkındırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1878) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

17.             Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, afetlerde zarar gören köylüye faizsiz kredi verilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1879) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

18.             Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, afet mağdurlarının kredilendirilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1880) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

19.             Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in,  Adana’da yanan ormanlık alanların ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1881) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/2/2008)

20.             Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamındaki elektrik satışlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1882) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

21.             Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, elektrik santralarının üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1883) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

22.             İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, akaryakıt kaçakçılığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1884) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

23.             İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Gaziosmanpaşa İlçesinde nüfus artışından kaynaklanan sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1885) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

24.             İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, muhtarlık kurumunun işlevselleştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1886) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

25.             Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, meskun mahallerde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulundurulmasının denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1887) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

26.             Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’daki belediyelerce tahsil edilen taşınmaz kültür varlıklarının korunması katkı payına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1888) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

27.             Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’daki bazı belediyelerin borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1889) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

28.             Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1890) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

29.             Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, muhtarlıkların bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1891) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

30.             İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, SİT alanı olan Tuzla-Ayazma’da yapılmak istenen inşaata ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1892) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

31.             Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, yeniden gelen turistlerle ilgili istatistiki bilgi teminine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1893) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

32.             Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, turizm rehberliğinin disipline edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1894) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/2/2008)

33.             İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, tersanelere elektrik enerjisi desteği verilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1895) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

34.             Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in,  Adana’daki vergi incelemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1896) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

35.             İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir holdingin Malatya fabrikalarının elektrik borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1897) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/2/2008)

36.             İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Şanlıurfa-Viranşehir’de sulamada kullanılan elektrik bedellerini ödeyemeyen çiftçilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1898) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2008)

37.             Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Uluborlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1899) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

38.             Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Üniversitelerarası Kurul toplantısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1900) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

39.             Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, devredilen sağlık meslek liseleri yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1901) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

40.             Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, yüksek öğrenim kredilerinin geri ödenmesinde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1902) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

41.             İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, dini inançları nedeniyle baskı gördüğü iddia edilen eğitimci ve öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1903) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

42.             Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, halk kültürünün etkin öğretimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1904) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

43.             İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Gaziosmanpaşa İlçesinde açılacak devlet hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1905) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

44.             Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, sağlıklı beslenme ile verem hastalığındaki artışa ve tedavi kurumlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1906) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

45.             İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, bir Amerikan sigara şirketinin yeni ürününü Türkiye’de test edeceği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1907) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/2/2008)

46.             Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da don olayından zarar gören üreticilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1908) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

47.             Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in,  Kozan’daki don olayından oluşan zarara ilişkin Tarım ve Köyişleri  Bakanından yazılı soru önergesi (7/1909) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

48.             Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, ithal edilen tohumlara ödenen ıslahçı hakkı bedeline ve tohumculuğun geliştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri  Bakanından yazılı soru önergesi (7/1910) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

49.             Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma  Bakanından yazılı soru önergesi (7/1911) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/1/2008)

50.             Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, tren raylarının bakımına ilişkin Ulaştırma  Bakanından yazılı soru önergesi (7/1912) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

51.             Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, TCDD personelinin statülerine göre dağılımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1913) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

52.             Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1914) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

53.             Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, TCDD teknik personelinin seçimi ve eğitimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1915) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

54.             Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, taşımacılıkta 20 yaş üzeri araçların yurtdışı çıkış yasağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1916) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2008)

55.             Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Besni Oganize Sanayi Bölgesinin yapımına ilişkin Sanayi ve Ticret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1917) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

56.             İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Diyanet İşleri Başkanlığından başka kurumlara personel geçişine ve ibadet yerlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/1918) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

57.             İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ithalatçı birliklerine toplanan paraların akibetine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1919) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/2/2008)

58.             İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, bankaların uyguladıkları ücret ve komisyonlardaki farklılığa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1920) (Başkanlığa geliş tarihi: 5/2/2008)

59.             İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Irak’ta Türkmenlere yönelik şiddete ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1921) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2008)

60.             İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, serbest bölgelerde üretim malı girişinin durdurulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/1922) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/2/2008)

61.             Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, ABD yönetiminden, Türkiye ile ilgili açıklamalarda laik ifadesi kullanılmamasının istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1923) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/1/2008)

62.             İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Zeytinburnu’ndaki bir iş merkezinde meydana gelen patlamaya ve zararların giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1924) (Başkanlığa geliş tarihi: 1/2/2008)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, İzmir-Efemçukuru’ndaki arazi kamulaştırmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1463)

2.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir-Efemçukuru’ndaki arazi kamulaştırmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1465)

3.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, açlık ve yoksulluk verilerine ve kömür yardımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1468)

4.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir mahkemenin kamuya eleman alımındaki mülakat usulüyle ilgili kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1469)

5.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri sonrası bazı işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1471)

6.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ömerli Belediyesindeki imar yolsuzlukları iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1472)

7.-   Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, İran ve Rusya’dan doğalgaz alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1473)

8.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Çankaya İlçesindeki bir parselde bulunan gecekondu sahiplerine ecrimisil tahakkuk ettirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1474)

9.-   Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Bafa Gölündeki balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1475)

10.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, yabancı bir şirketin altın madeni işletmelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1481)

11.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, biyogaz üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1483)

12.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, ulusal petrol stokuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1484)

13.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara’daki oto galerilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1485)

14.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, büyükşehir belediyelerinin içme ve sulama suyu projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1486)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa terminal kavşağının trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1487)

16.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, internet üzerinden parayla oynanan oyunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1488)

17.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Karacaören Köyüne şebeke suyu bağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1489)

18.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’ün, Yedisu İlçesindeki bazı yollara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1490)

19.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, İzmir’de KÖYDES Projesi ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1491)

20.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, milli kültürün endüstriyel tasarımlara konu edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1493)

21.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Ankara Etnografya Müzesinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1494)

22.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, amatör denizcilik taşıtlarının vergi oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1497)

23.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, YÖK Başkanının bir gezisine ve Başkanvekilinin imza yetkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1501)

24.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki liselerin derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1505)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki ilköğretim okullarının derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1508)

26.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, YÖK Başkanının bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1509)

27.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, YURT-KUR’un burs ve yurt hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1511)

28.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, sözleşmeli personelin becayiş ve tayin hakları ile askerlik sonrası durumlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1513)

29.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas Devlet Hastanesi Başhekiminin istifasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1514)

30.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, elektronik sigaraya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1515)

31.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki sıtma ve hava sıcaklığı ile ilgili diğer vakalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1516)

32.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, fizyoterapistlerin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1517)

33.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki makine, ekipman alımlarına uygulanan hibe desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1519)

34.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, bal ithalatı iznine ve bal üreticilerinin sıkıntılarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1520)

35.-     Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Irak’ta düşen Türk işçilerin bulunduğu uçağa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1522)

36.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Bodrum-Gümbet Koyuna yeni bir iskele yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1523)

37.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, hava yolu şirketlerinin pilot ve kabin ekibi personeline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1525)

38.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl bağlantılı bazı karayollarının bölünmüş yol yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1526)

39.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, yabancılara satışı yapılan taşınmazlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1527)

40.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, üniversitelerin fiziki eksikleri ile öğretim üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1534)

41.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, zayıflama, bitkisel ilaç gibi ürünlerin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1535)

42.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, özelleştirme gelirlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1536)

43.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir işletim sisteminin kamuda kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1540)

44.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, gübre fiyatlarındaki artışla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1541)

45.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1543)

46.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1544)

47.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmet binası ile doğalgaz dağıtımı ile ilgili ihalelerine ve diğer işlemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1549)

48.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, zirai kredi kullanan çiftçilere yapılan hacze ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1550)

49.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, polislerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1551)

50.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1553)

51.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Rusya’dan doğalgaz alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1561)

52.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1562)

53.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir termik santral ve kömür sahasının işletme hakkı devrine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1563)

54.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, bir alandaki altın madenciliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1564)

55.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, ithal doğalgazda kısıntı durumunda alınacak önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1565)

56.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, altın rezervinin değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1566)

57.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1567)

58.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana Büyükşehir Belediye Başkanının basına karşı sansür uyguladığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1568)

59.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, apartman altlarındaki oto galerilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1569)

60.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1570)

61.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, turizme dayalı işyerini kapatan esnaf ve sanatkarlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1577)

62.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1578)

63.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, ilköğretim okullarındaki derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1580)

64.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, liselerdeki derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1585)

65.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, vakıf üniversitelerine Devlet yardımına ve YÖK’ün Vakıf Üniversiteleri Raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1586)

66.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1588)

67.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, hastane eczanelerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1589)

68.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, müfettiş yardımcılığı mülakatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1591)

69.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir salgın hastalığa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1592)

70.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, aile hekimliği uygulamasına ve sağlık ocaklarının kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1593)

71.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’daki sağlık ocaklarında kan tahlillerinin yapılamamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1594)

72.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, kimyasal gübre desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1602)

73.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, mera kapsamından çıkartılan araziler ile satılan ve kiralanan Hazine arazilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1603)

74.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1604)

75.-     Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Gerze Karlı Köyü Tarım Kredi Kooperatifinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1605)

76.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin tarımda çeşitli konulardaki destek tedbirlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1606)

77.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas-Labranda yolu kamulaştırmasının ödemelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1607)

78.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1608)

79.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Körfez Havaalanının yeterliliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1609)

80.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bankacılık sektöründeki yabancı sermayeye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1610)

81.-     Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, bir öğretmene verilen cezaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1617)

82.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir trafik kazasına karışan resmi araçtaki bürokratların görevlendirmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1619)

83.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Suudi Arabistan Kralının verdiği hediyelere ve Cumhurbaşkanının şehit aileleri için verdiği bir söze ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1620)

84.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, asgari geçim indirimi ile fiş ve fatura karşılığı vergi iadesi uygulamasının kaldırılmasının etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1621)

85.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1625)

86.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, Pendik Harmandere’deki endüstri meslek lisesi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1627)

87.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Ege Bölgesinde tütün üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1628)

88.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü dikkate almayan haritalara ve Ilısu Barajı ile ilgili bir iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1629)

89.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi kapsamında Adana’daki tapu sicil işlemlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1633)

90.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, MOBESE sistemi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1634)

91.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Doyran Beldesindeki taş ocağı işletmesinin çevreye etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1635)

92.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, yeşilkart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1636)

93.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, SGK eski Başkanının bir ilaç şirketinin koordinatörlüğünü yapmasına ve yeni bir kamu ilaç alım protokolü hazırlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1637)