Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  90

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Şubat 2008 Çarşamba

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/516) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2008)

2.- Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı (1/517) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2008)

3.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/518) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2008)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Petrol ve Elektrik Bakanlıkları Arasında Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/519) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2008)

5.- Akdeniz ve Karadeniz İçin Sanal Bölgesel Deniz Trafik Merkezi Kurulmasına Dair Operasyonel Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/520) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2008)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Portekiz Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/521) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2008)

7.- Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programına Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/522) (Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.2008)

8.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/523) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2008)

9.- Türkiye Cumhuriyeti Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Aile, Kadın ve Çocuk Sorunlarından Sorumlu Devlet Komitesi Arasında İşbirliği Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/524) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2008)

10.- Çok Uluslu Coğrafi Veri Ortak Üretim Programı Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/525) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.2008)

 

 

 

Teklifler

 

1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 24 Milletvekilinin; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4 Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/147) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2008)

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; 26 Şubat 1992 Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan’ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın “Soykırım” Olarak Tanınması, 26 Şubatın “Hocalı Soykırımını Anma Günü” Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/148) (Dışişleri ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2008)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1-                Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

2-                Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Kepez Gülveren Mahallesinin şebeke suyunun kirliliği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

3-                Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, gıda bankacılığı amacıyla kurulan vakıflara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından  (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/431) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

4-                Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, kayısıda çiçek döneminin sigorta kapsamı dışında tutulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

5-                Gaziantep milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, özelleştirme sonucu başka kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan kişilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/433) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

6-                Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün Türk Telekom’da personelin güvenlik soruşturmalarının yapılıp yapılmadığına ve haberleşme güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/434) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

7-                Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki GAP sulama projelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/435) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

8-                Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/436)  (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1-                İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, şehit aileleri tarafından hakkında tazminat davası açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1817) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

2-                İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Tuzla’da sit alanı olan Ayazma’da başlatılan inşaata ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1818) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

3-                Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, bölücü terör örgütünün eylemlerine ve bu eylemler sonucu hayatını kaybedenlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1819) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

4-                İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, işçi emeklilerinin aylıklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1820) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

5-                Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, dağıtılan bazı hediyelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1821) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

6-                İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Veremle Savaş Özel Sağlık Hizmetleri Şirketinin denetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1822) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

7-                Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, GAP kapsamındaki yatırım projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1823) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

8-                Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1824) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

9-                İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki tarihi bir yerin plan tadilatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1825) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

10-            Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, tarımsal girdilerde KDV indirimine gidilip gidilmeyeceğine ve destekleme ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1826) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

11-            Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, turizm sektörüne istihdam ve enerji desteği verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1827) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

12-            Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, BAĞ-KUR emeklilerine bazı konularda iyileştirme yapılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1828) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

13-            Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un işçi emeklilerinin maaşlarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1829) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

14-            Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, prim borçları yeniden yapılandırılan bazı BAĞ-KUR’luların mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1830) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

15-            Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, enerji yatırımlarına ve enerji politikasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1831) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

16-            Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Afşin’de kömür sahası içindeki bir yolun kapatılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1832) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

17-            Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Osmaniye Valiliğince güvenlik sistemi kurulması amacıyla personelden para toplandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1833) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

18-            Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kaçakçılık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1834) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

19-            Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Ankara-Çayyolu semtinin belediye otobüslerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1835) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

20-            Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, korsan taksilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1836) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

21-            Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un Ankara-Çayyolu metrosu çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1837) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

22-            Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1838) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

23-            Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, vergi incelemelerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1839) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

24-            Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, hayvancılık tesisleri inşaat maliyet bedellerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1840) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

25-            Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kara para aklama niteliğindeki işlemlerin araştırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1841) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

26-            Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru  önergesi (7/1842) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

27-            Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, 2022 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık maaşı alan kişilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1843) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

28-            Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, eğitici bilişim teknolojileri formatör sınavına sözleşmeli öğretmenlerin alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1844) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

29-            Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü hakkındaki iddialar ile okullara dernek ve spor klübü kurma baskısı yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1845) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

30-            Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Çay İşletmelerindeki bazı işçilerin sözleşmeli personel yapılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1846) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

31-            Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Güllük Körfezi’ndeki balıkçıların kredi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1847) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

32-            İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, iletişim alanındaki vergilere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1848) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

33-            Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, demiryolu güvenliğine ve TCDD yönetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1849) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

34-            Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, demiryollarının bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1850) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

35-            Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, Türk Telekom’un sabit hat abonelerinden aldığı sabit ücrete ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1851) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

36-            İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1852) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

37-            Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, avukatların yargı dokunulmazlığına ve hukuki güvenliğe ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1853) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

38-            Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Merkez Bankası ve bazı kuruluşların İstanbul’a taşınmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1854) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

39-            Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in Çalkaya Belediyesi sınırlarındaki arazilere tapuda şerh konulmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1855) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

40-            Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Orman Bölge Müdürlüğünün yangınla mücadele ekipman ve personeline ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1856) (Başkanlığa geliş tarihi:30/01/2008)

41-            İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçim Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1857) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

42-            Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Anten A.Ş’ye ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1858) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

43-            Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tüberkülozla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1859) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

 

44-            İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki tarihi bir yerin plan tadilatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1860) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

45-            İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, esnafın ve tüketicilerin sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/1861) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/01/2008)

46-            Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, açık lise sınavlarına katılan öğrencilerin kıyafetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1862) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/012008)