Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 9

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Ekim 2007 Perşembe   

 

 

Raporlar

 

 

            1.- Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/293) (S. Sayısı: 23) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı: 24) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) (GÜNDEME)

            3.- Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 26) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 27) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) (GÜNDEME)

            5.- Hava Yoluyla Uluslararası  Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/327) (S. Sayısı: 28) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) (S. Sayısı: 29) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) (GÜNDEME)

7.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti  ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/340) (S. Sayısı: 30) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) (GÜNDEME)

 

 

 

8.- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/274) (S. Sayısı: 31) (Dağıtma tarihi: 11.10.2007) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Konya Milletvekili Atilla KART’ın, Sayıştay’da boş bulunan üyeliklere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/235) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/9/2007)