Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  89

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Şubat 2008 Salı

 

Raporlar

 

 

1.- Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/122) (S. Sayısı: 107) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) GÜNDEME

2.- 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 12.2.2008) GÜNDEME

 

Meclis Araştırması Önergeleri

                                                  

 

1.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 Milletvekilinin, bor madenciliğindeki sorunların araştırılarak bor kaynaklarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2008)

2.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve 58 Milletvekilinin, kapatılması söz konusu olan belediyeler başta olmak üzere il ve ilçe merkezi olmayan belediyelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/02/2008)