Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  88

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

11 Şubat 2008 Pazartesi

 

Rapor

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 2 Milletvekilinin; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/47) (S. Sayısı: 106) (Dağıtma tarihi: 11.2.2008) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Suudi Arabistan Kralının hediye verip vermediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1340)

2.-   İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in, ithalat taahhüt hesaplarının takibinden vazgeçilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1341)

3.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Suudi Arabistan Kralının hediye verip vermediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1342)

4.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, yatırımların ve istihdamın teşvikine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1343)

5.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Başbakanlıkta görev yapmış bir şahıs hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1345)

6.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, enerji verimliliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1347)

7.-   Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, yardım olarak dağıtılan kömürün kalitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1348)

8.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Ceyhan, Yumurtalık ve İskenderun Körfezlerindeki gemi kaynaklı kirliliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1350)

9.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, YÖK Başkanına söylediği iddia edilen bir sözüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1351)

10.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, kömür yardımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1353)

11.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1356)

12.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da depreme yönelik çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1357)

13.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bazı hizmet binalarındaki yangın alarmı zorunluluğuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1358)

14.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, SSK prim borcu bulunan işverenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1359)

15.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, BAĞ-KUR sigortalılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1360)

16.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1361)

17.-     Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, tüketici fiyat endekslerinin kapsamına giren mallara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1368)

18.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Bağdat’da düşen Türk işçilerini taşıyan uçağa ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1374)

19.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çukurova bölgesine yapılacak enerji yatırımlarına ve ÇEAŞ’a ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1377)

20.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Frankfurt Kitap Fuarında Mevlana Standının boş kalmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1379)

21.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kaçak oyuncaklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1380)

22.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, İstanbul’daki bir futbol karşılaşmasında iki kameramana şiddet uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1381)

23.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, İstanbul Emniyet Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1382)

24.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’de faydalanılamadığı iddia edilen bir gölete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1383)

25.-     Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, üç yaş ve üzeri bazı taşıtların sayılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1384)

26.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, zorunlu eğitimdeki bir öğrencinin okuldan alınması ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1385)

27.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özürlülerin eğitim materyallerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1394)

28.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1396)

29.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özel tıp merkezleri ve hastanelerin denetimlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1397)

30.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, üniversite hastanelerinin bazı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1398)

31.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kuraklıktan etkilenen Bursa’lı üreticilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1399)

32.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, muz üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1400)

33.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Sapanca Gölünü besleyen doğal su kaynaklarından su çekilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1401)

34.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bazı tahıl ürünlerindeki gümrük vergisi oranının düşürülmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1402)

35.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da kuraklıktan etkilenen zeytin üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1403)

36.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, pamuk üretiminin artırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1404)

37.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çukurova’nın büyük ova koruma alanı kapsamına alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1405)

38.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’e havaalanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1406)

39.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Suudi Arabistan Kralının hediye verip vermediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1411)

40.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir arsanın plan tadilatı ile rant elde edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1412)

41.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, yılbaşı gecesi Beyoğlu ve Taksim’de olan taciz olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1413)

42.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, ilaç sektörüyle ilgili bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1414)

43.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Antalya-Denizli karayolunun bölünmüş yol olmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1415)

44.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, elektrik birim fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1425)

45.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, alternatif kaynaklardan enerji üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1427)

46.-     Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, teröristlere destek verdiği iddia edilen belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1429)

47.-     Kırklareli Milletvekli Tansel Barış’ın, kurban kesimlerine ve deri bağışına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1430)

48.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, su ve doğalgazın satış fiyatı ile Ankara’daki trafik düzenine ve bazı işlerin yapımında ASKİ bütçesinden kaynak aktarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1431)

49.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, yılbaşı gecesi Taksim’de olan taciz olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1432)

50.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Milli Fuar alanının ve adliye eski binasının değerlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1433)

51.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, SSPE hastalığıyla ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1439)

52.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’daki bir aşılama programı sonucu ortaya çıkan vakalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1440)

53.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü personelinin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1441)

54.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, sigara tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1442)

55.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Çamlıdere Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1443)

56.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün kapatılan sağlık birimlerine ve Turgutlu Devlet Hastanesi acil servisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1444)

57.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, PTT Bank uygulamasına ve meydana gelen soygun ve gasp olaylarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1450)

58.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Şebinkarahisar yoluna ve Eğribel geçidine tünel yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1451)

59.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun sahil yolu geçişine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1452)

60.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Görele-Çanakçı karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1453)

61.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Görele ve Bulancak limanlarının temizlenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1454)

62.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’daki bir kavşağın düzenlenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1455)

63.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas Devlet Hastanesi girişindeki yolun trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1456)

64.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Afyonkarahisar çıkışındaki bir virajdaki trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1457)

65.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’da karayolunun köy güzergahları dışından geçirilmesi projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1458)