Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 87

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN  KAĞITLAR

8 Şubat 2008 Cuma

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

                                                  

 

1.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 20 Milletvekilinin, başta Kütahya’da olmak üzere meydana gelen tren kazalarının  araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/120) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2008)

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 19 Milletvekilinin, Tuzla Tersaneler Bölgesinde yaşanan iş kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/02/2008)