Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  85

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

6 Şubat 2008 Çarşamba

 

Tasarılar

 

            1.- Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/503) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2008)

            2.- Şeker Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/504) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2008)

            3.- İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı (1/505) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2008)

            4.- Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/506) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2008)

            5.- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/507) (Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2008)

            6.- Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/508) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2008)

            7.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/509) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2008)

            8.- Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/510) (Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2008)

            9.- Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/511) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2008)

            10.- İstanbul Teknik Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/512) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2008)

            11.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu İle Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/513) (İçişleri ve Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2008)

 

Teklifler

 

1.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü ve Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren’in; 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/145) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.1.2008)

 

 

 

 

 

Raporlar

 

            1.- Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 103) (Dağıtma tarihi: 6.2.2008) (GÜNDEME)

            2.- Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/459) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 6.2.2008) (GÜNDEME)

            3.- İstiklal Madalyası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı: 105) (Dağıtma tarihi: 6.2.2008) (GÜNDEME)