Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  84

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

5 Şubat 2008 Salı

 

Teklif

1.- Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman’ın; Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Hizmet Sınıfının Değiştirilmesine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/144) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.2.2008)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yakıldığı iddia edilen orman alanlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412)

2.-   Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’de yeni bir devlet hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

3.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir köydeki şiddet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

4.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, turizmle ilgili bir konuşmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/415) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

5.-   Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, Diyarbakır İl Genel Meclisinin okul yapımıyla ilgili kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

6.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, öğretmen maaşları ile ilgili açıklamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/417) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

7.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, girişimcilerin engellendiğine yönelik bir beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/418) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

8.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir siyasi partinin basın açıklaması sırasında yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/419) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

9.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, gıda üretim yerlerinin denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

10.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekimlere ödenmesi gereken prime ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

11.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, büyük mağazaların piyasada oluşturduğu bazı sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

12.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

13.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Şehitkamil Devlet Hastanesi ile Gaziantep’e sağlık kampüsü yapımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

14.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Gazipaşa’da kara nokta olarak belirlenen kavşaklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

15.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, huzurevlerinin denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/426) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

16.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Akseki-Cevizli Beldesindeki kuru çiçek üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

17.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, bir göletin su kapasitesinin artırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Elazığ’daki bazı ekonomik ve sosyal verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1719) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

2.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Yusufeli Barajı Projesi çerçevesinde alınacak  sosyal ve ekonomik önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1720) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

3.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Alevi inanç ve kültürüne yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1721) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

4.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Sağlık Bakanlığının iki müfettişiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1722) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

5.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, yapıldığı iddia edilen bazı atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1723) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

6.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Sudan Devlet Başkanının ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1724) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

7.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Gökkuşağı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1725) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

8.-   Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Akdamar Adasındaki kilisenin restorasyonuna yönelik açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1726) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

9.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, lisanslı kullanılan yazılımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1727) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

10.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir şahsın defniyle ilgili Bakanlar Kurulu kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1728) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

11.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, TÜİK’in nüfus tespitinin genel seçim sonuçlarına etkisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1729) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

12.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TPAO eski genel müdürüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1730) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

13.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarının bir beyanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1731) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

14.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1732) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

15.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Sağlık Bakanlığının müfettiş alımına ve bazı incelemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1733) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

16.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Filyos Vadi Projesisi kapsamındaki imar çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1734) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

17.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1735) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

18.-     Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, özel eğitim kurumları öğretmenlerinin SSK primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1736) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

19.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, bir firma işçilerinin sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldıkları iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1737) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

20.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, mahkeme kararıyla iptal edilen görevde yükselme sınavına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1738) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

21.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, 2022 sayılı Kanuna göre maaş alanlardan maaşı kesilen ve yersiz ödemenin tahsili istenen kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1739) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

22.-     Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Borçka şehir içi geçişi nehir yatağına ve Borçka-Muratlı yolu korkuluklarının yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1740) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

23.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Filyos Vadisi Projesi kapsamındaki çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1741) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

24.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş’ta kömürden kaynaklanan hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1742) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

25.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, bir kaçak akaryakıt operasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/1743) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

26.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş’ta Vakıflar İl Şube Müdürlüğü ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/1744) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

27.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, AB üzerinden ithal edilen ürünlerin denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1745) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

28.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, kimya sektörünü ilgilendiren bir AB tüzüğüne ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1746) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

29.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki sınır ticaret merkezi uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1747) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

30.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İskenderun’daki taşocaklarının yerleşim birimlerine etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1748) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

31.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, doğalgaz yer altı depolama projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1749) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

32.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1750) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

33.-     Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, acil yardım ödeneklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1751) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

34.-     Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, Hrant Dink cinayetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1752) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

35.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1753) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

36.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Sarıgazi Belediyesinin imar ıslah planı değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1754) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

37.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Fener Rum Patrikhanesinin internet sitesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1755) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

38.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki memurların aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1756) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

39.-     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bazı kayıp şahıslarla ilgili işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1757) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

40.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl İlindeki bir köprünün durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1758) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

41.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’deki bazı köylerin altyapı  çalışmalarındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1759) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

42.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mudanya Çayönü Köyü göletinin sulama boruları ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1760) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

43.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, özelleştirme politikalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1761) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

44.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, motorlu taşıtlar vergisine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1762) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

45.-      Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, DMO’nun bazı bölge müdürlüklerinin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1763) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

46.-     Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, finansal kiralama sektöründe KDV oranlarının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1764) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

47.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan abonelerin borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1765) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

48.-     Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, özel eğitim kurumlarındaki öğretmen sayılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1766) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

49.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Hatay’daki bir lisede öğrencilerden katkı payı adı altında para alındığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1767) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

50.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı sınavındaki bazı soruların iptal edilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1768) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

51.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bazı liselerdeki İngilizce öğretmenlerinin eğitimine yönelik protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1769) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

52.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bazı öğrencilere şiddet uygulandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1770) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

53.-     Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Giresun Fen Lisesinin ÖSS’deki başarısızlığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1771) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

54.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Kuzey Irak’taki üniversitelerde Türk öğrencilerin tahsiline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1772) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

55.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğüyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1773) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

56.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Talim ve Terbiye Kurulundaki uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1774) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

57.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, okullarda katkı payı adı altında para toplanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1775) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

58.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, açık lise sınavlarına katılan öğrencilerin kıyafetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1776) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

59.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, açık lise sınavlarına katılan öğrencilerin kıyafetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1777) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

60.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’da bir ilköğretim okulunda başarılı öğrencilere Kur’an-ı Kerim dağıtıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1778) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

61.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, ithal ürünlerin denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1779) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

62.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, üniversite hastanelerinin alacaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1780) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

63.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de hastane ve sağlık ocaklarının depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1781) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

64.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Teftiş Kurulunda yapılan bazı atamalara ve bir iddiaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1782) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

65.-     Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’deki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1783) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

66.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1784) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

67.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Dinar Devlet Hastanesindeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1785) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

68.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, çiftçilere yönelik desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1786) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

69.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1787) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

70.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, bal ithalatına ve arıcıların sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1788) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

71.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’deki çiftçilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1789) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

72.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Marmara Denizindeki salya salgınına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1790) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

73.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, hayvansal ve bitkisel üretim destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1791) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

74.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1792) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

75.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, sulu tarımın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1793) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

76.-     Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’deki ana arı üreticilerinin destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1794) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

77.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, tohumluk üretimi teşvik primine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1795) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

78.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Silifke-Kırobası karayolunun bakım ve onarımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1796) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

79.-     Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Giresun’daki bazı yollara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1797) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

80.-     İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, koster filosunun geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1798) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

81.-     İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, LPG ithalatının Türk gemileriyle yapılmasının teşvikine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1799) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

82.-     İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, tersane sayısının artırılmasına ve tersanelerin geliştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1800) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

83.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Söke-Milas yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1801) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

84.-     İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, HAVAŞ’ın havaalanları ile yerleşim yerleri arasında yolcu taşımacılığı yapmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1802) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

85.-     Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, tren kazalarına ve bakım-onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1803) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

86.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, vekaleten görev yapan personelden asaleten atananlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1804) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

87.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Kütahya’da yaşanan tren kazasına ve hat bakımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1805) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

88.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Kütahya’da yaşanan tren kazasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1806) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

89.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, ekonomide muhtemel krizlere karşı alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1807) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

90.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, seçim dönemindeki yayınların denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1808) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

91.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, bazı ilçelerdeki adliyelerin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1809) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

92.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, muharip ve malul gazilere verilen madalyalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1810) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/1/2008)

93.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, ferdi sporlarda yabancı sporcu transferine ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/1811) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

94.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, korsan yayınla mücadeleye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1812) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/1/2008)

95.-     Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Fener Rum Patrikhanesinin ekümenlik iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1813) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/1/2008)

96.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1814) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

97.-     Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Giresun’daki KÖYDES uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1815) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/1/2008)

98.-     Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, doğrudan gelir desteği ve fiğ desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1816) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/1/2008)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

                                                  

 

1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, enerji üretiminde ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/114) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2008)

2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 22 Milletvekilinin, kırmızı palmiye böceği zararlısı ile etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2008)

3.- İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ ve 29 Milletvekilinin, hristiyan din adamları ile bazı gayrimüslimlere yönelik saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/116) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/01/2008)