Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  83

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Şubat 2008 Pazartesi

 

Raporlar

 

            1.- Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı: 100) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) (GÜNDEME)

            2.- İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile 346 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/141) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) (GÜNDEME)

            3.- Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 9 Milletvekilinin; Gaziantep’e İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/81) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 4.2.2008) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

            1.- Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Meriç Nehrine, yeni köprü yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1169)