Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  82

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

1 Şubat 2008 Cuma

 

Tasarılar

 

            1.- Avrupa Yatırım Bankasının Türkiyede Temsilcilik Açmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/501) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 23.1.2008)

            2.- 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/502) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığı geliş tarihi: 25.1.2008)

 

 

Teklifler

 

            1.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın; Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/143) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığı geliş tarihi: 29.1.2008)

 

Raporlar

 

 

                  1.- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 96) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (GÜNDEME)

                  2.- Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/428) (S. Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi: 1.2.2008) (GÜNDEME)