Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  81

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

31 Ocak 2008 Perşembe

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

                                                  

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, kış şartları nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılık ve altyapıda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/111) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2008)

2.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 Milletvekilinin, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2008)

3.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve 24 Milletvekilinin, yapı malzemesi ve yapı denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/113) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2008)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, YÖK Başkanına söylediği iddia edilen bir sözüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1291)

2.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Suudi Arabistan Kralının hediye verip vermediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1293)

3.-   Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, bir üretim tesisine usulsüz ruhsat verildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1303)

4.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir cinayet dosyasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1305)

5.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Emniyet mensuplarının psikolojik rehabilitasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1306)

6.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Karşıyaka Mezarlığındaki anıt mezarlara yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1307)

7.-   Trabzon Milletvekli M.Akif Hamzaçebi’nin, basında çıkan bazı polis memurları hakkındaki soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1308)

8.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir silahlı saldırı olayının aydınlatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1309)

9.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir şirket arazisine verilen imar izni ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1310)

10.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir arazideki imar değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1311)

11.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, kurban bedeli bağışı toplayan hayır kurumlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1312)

12.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, yabancı gerçek kişilerin ve tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz edinimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1331)

13.-     Ankara Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, hastanelerde kullanılan kloroflorokarbonlu soğutuculara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1332)

14.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Suudi Arabistan Kralının hediye verip vermediğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1336)

15.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Türk Telekomun internet sitesindeki bilinmeyen numara sorgulama linkine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1337)