Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  80

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Ocak 2008 Çarşamba

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana-Karataş yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

2.-   Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, artan gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

3.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana-Ankara otoyol projesinin Pozantı-Ulukışla ve Pozantı- Kemerhisar kısımlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/398) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

4.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki petrol rezervlerine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

5.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’teki bir hastaneye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/1/2008)

6.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’e kültür ve kongre merkezi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

7.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, diğer illerden Gaziantep’e yapılan göçe ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/402) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

8.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, karkas et fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/403) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

9.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, bir ansiklopedide Türkiye haritasının yanlış gösterilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/404) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

10.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, iş güvenliğine ve kazalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

11.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, koyunculuk projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/406) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

12.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/407) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

13.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kale direği kazalarına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/408) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

14.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, ATV-Sabah grubunun satım ihalesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/409) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

15.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TRT’de bir siyasi partinin kadın kolları kongresinin naklen yayınlanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/410) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

16.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, TBMM eski başkanları için Koruma Müdürlüğü memurlarının görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/411) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2008)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, SSK primlerindeki işveren payına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1640) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

2.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, Dünya Bankasındaki bir yetkilinin öğretmen maaşlarına yönelik açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1641) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/1/2008)

3.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Dışişleri konutuna yaptırılan tadilat ve değiştirilen mobilyalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1642) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/1/2008)

4.-   Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Adalet ve Kalkınma Partisi aylık yayın organında bazı kamu kurumlarının reklam ve tanıtım metinlerinin yer almasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1643) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/1/2008)

5.-   Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Fransa ve Almanya ile yapılacak zirve toplantısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1644) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

6.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, hastanelerde yatan hastaların ilaç ve tıbbi malzemelerinin hastane tarafından karşılanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1645) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

7.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Aksantaş toplu konutlarının teslimatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1646) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

8.-   İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, kamuda geçici personel statüsünde çalıştırılan işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1647) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

9.-   Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, duble yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1648) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

10.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1649) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

11.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarının siyasi parti propagandası yaptığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1650) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

12.-     Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı hizmet binasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1651) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

13.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Bulgaristan göçmenlerinin emeklilik haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1652) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

14.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, işitme cihazları verilmesinin durdurulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1653) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

15.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, tersanelerdeki çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1654) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/1/2008)

16.-     Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Ermenistan’daki Metsamor I ve II nükleer santrallerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1655) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

17.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1656) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

18.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, deniz kirliliğini önleyici ve koruyucu olarak alınan tedbirlere ve kıyı yönetim planına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1657) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

19.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Çamlı Barajından içme suyu getirme projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1658) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

20.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Yeşil Üzümlü ve İncirköy Beldelerine çimento fabrikası kurulmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1659) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

21.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla-Milas-Güllü Körfezinde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1660) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

22.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Erasmus Değişim Programına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1661) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

23.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, BDDK’nın internet bankacılığı ile ilgili sorumluluğuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1662) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

24.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki işsizlik sorununa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1663) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

25.-     Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, 2008 yılında KPSS-B’ye yönelik genel bir sınav açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/1664) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

26.-     Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Türkiye Boks Federasyonu Başkanına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/1665) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/1/2008)

27.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, RTÜK yasa tasarısına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1666) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

28.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, siyasi partilere yönelik yayınlarda fırsat eşitliği ilkesinin uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1667) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

29.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Türkçe dışında yapılan yayınlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1668) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

30.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, TRT’deki siyasi partilere yönelik yayınlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1669) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

31.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, radyo ve televizyon yayınlarında cevap ve düzeltme hakkının uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1670) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

32.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, doğalgaz sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1671) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

33.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Yatağan’daki Lagina Antik Kenti bölgesinde yeni bir termik santral kurulacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1672) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

34.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, bomba imha uzmanlarına ek ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1673) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

35.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Kütahya arasındaki bir köy yolunun yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1674) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/1/2008)

36.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, 115 yaş üzerindeki kişilerin nüfus kayıtlarının kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1675) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/1/2008)

37.-     Antalya Milletvekili Atila Emek’in, Antalya’da toplu taşıma araçlarında kullanılan Antkart uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1676) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

38.-     İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, İzmir’de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1677) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

39.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1678) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/1/2008)

40.-     Yalova Muharrem İnce’nin, yeni yönetici atama yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1679) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

41.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana İlindeki özürlü çocuklara yönelik ilköğretim okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1680) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

42.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Şubat ayı öğretmen atamaları ve istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1681) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

43.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, ilköğretim ve liselerde mevzuata aykırı mescit bulunup bulunmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1682) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

44.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, yurtdışında burslu eğitim alan ve alacak olan öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1683) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

45.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki ilköğretim kurumlarında görevli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1684) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

46.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, öğretmenlerin yer değiştirme isteklerine yönelik düzenlemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1685) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

47.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, İzmir’de bir lisedeki öğrencilerle ilgili bir iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1686) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/1/2008)

48.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1687) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/1/2008)

49.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki okulların başarı durumuna ve İl sanayisinin ara eleman ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1688) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

50.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kullanılan kredi ve fonlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1689) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

51.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı ilköğretim ve liselerde ibadethanelerin bulunduğu iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1690) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

52.-     İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, sözleşmeli öğretmenlerin özre bağlı yer değiştirme hakkından yararlandırılmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1691) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

53.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, yatan hastaların ilaç ve tıbbi malzemelerinin hastanelerce karşılanmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1692) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

54.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, müsteşarlık makam aracı ile yapılan bir kazaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1693) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

55.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, özel hastanelere ve personellerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1694) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

56.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1695) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

57.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bazı ilaçların satış fiyatlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1696) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

58.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, eğitim hastanelerindeki doktorların ücretsiz izinlerini kullanamadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1697) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/1/2008)

59.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, mısır üretimine ve teşvik primlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1698) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

60.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, çam balı üreticilerinin kuraklık destek projesine dahil edilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1699) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

61.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla-Milas-Güllük Körfezinde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1700) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

62.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, fosforik asit ithalatı ve gübre fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1701) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

63.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki yem bitkileri desteklemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1702) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

64.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Ordu Yağ Sanayi A.Ş.’den işçi çıkarılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1703) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

65.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, yem bitkileri destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1704) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

66.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kırmızı palmiye böceği zararlısına ve hurma ağacı ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1705) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

67.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, gübre ve mazot fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1706) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

68.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Çelikhan-Adıyaman-Yeşilyurt-Malatya karayolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1707) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

69.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, uçaklardaki teknik arızalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1708) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

70.-     Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, uçak kazalarına ve alınan önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1709) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/1/2008)

71.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Rize-Erzurum arasındaki yola ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1710) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

72.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bilecik-Osmaneli-Bursa-Bandırma demiryolu yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1711) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/1/2008)

73.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin tüzel kişilik kazanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1712) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

74.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Cumhurbaşkanının ABD gezisinde gidilen bir yemeğe ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1713) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

75.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Diyanet İşleri Başkanlığının personel atamadığı camilere ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/1714) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/1/2008)

76.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Yatağan’daki Lagina Antik Kenti bölgesinde yeni bir termik santral kurulacağı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1715) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/1/2008)

77.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/1716) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/1/2008)

78.-          İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1717) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.2008)

79.-          İzmir Milletvekili Oktay Vural, Yasama Dokunulmazlığı Tezkerelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1718) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.1.2008)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 20 Milletvekilinin, sendikal örgütlenme ve faaliyetlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/108) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2008)

2.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 30 Milletvekilinin, Alevi vatandaşların inanç ve kültürlerini yaşamalarında karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2008)

 

3.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner ve 21 Milletvekilinin, iç göçün nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2008)