Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 8

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Ekim 2007 Çarşamba   

 

 

Raporlar

 

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/272) (S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ’ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 18) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) (GÜNDEME)

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/278) (S. Sayısı: 19) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) (GÜNDEME)

            4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/281) (S. Sayısı: 20) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) (GÜNDEME)

            5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 21) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) (GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 22) (Dağıtma tarihi: 10.10.2007) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-    İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN’in, bakanların yurt dışı gezilerine katılan milletvekillerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/7)

2.-   Antalya Milletvekili Hüsnü ÇÖLLܒnün, Antalya’da su ve elektrik planlamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8)

3.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan ÇİRKİN’in, kuraklıkla ilgili kararnameye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/9)

4.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye ERBATUR’un, DSİ’nin 2004 yılında Ankara’nın su ihtiyacına yönelik öneride bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/11)