Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  79

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Ocak 2008 Salı

 

Tasarılar

 

1.- 3046 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/500) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2008)

 

Teklifler

 

 

1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; 3201 Sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/136) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.2008)

2.- Bolu Milletvekili Fatih Metin’in; 491 Sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/137) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Plan ve Bütçe ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2008)

3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirmesi Hakkında İçtüzük Teklifi (2/138) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2008)

4.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit ve 4 Milletvekilinin; Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/139) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.1.2008)

5.- Samsun Milletvekili Mustafa Demir ve 2 Milletvekilinin; Ulaştırma Altyapı Yatırımlarına İlave Kaynak Temini Hakkında Kanun Teklifi (2/140) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2008)

6.- İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile 346 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/141) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2008)

7.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/142) (Anayasa ile Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.1.2008)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 23 Milletvekilinin, patates üretimi ve pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/01/2008)

2.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve 33 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/01/2008)

3.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 23 Milletvekilinin, şeker pancarı tarımındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/01/2008)