Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  78

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Ocak 2008 Pazartesi

 

Raporlar

 

1.- 9.11.2006 Tarihli ve 5555 Sayılı Vakıflar Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/24) (S. Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 28.1.2008) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün,  Zonguldak’daki bir yatırım projesine izin verilmemesine ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1229)

2.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Trakya’daki sel felaketinin oluşturduğu zararlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1230)

3.-   Yalova Milletvekili Muharrem İNCE’nin, bir araştırma şirketinden hizmet satın alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1231)

4.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir grup Başbakanlık personeline örtülü ödenekten yardım yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1233)

5.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, YÖK Başkanı atamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1234)

6.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, beyin göçüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1239)

7.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın ithal edilen siyanüre ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesi (7/1240)

8.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kaçak ve sahte sigaralara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1241)

9.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe oluşturulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1242)

10.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Yabancı Diller Yüksekokulu ikinci öğretim ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1244)

11.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas Akgedik Barajına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1250)

12.-     Samsun Milletvekili Suat Binici’nin, Havza, Vezirköprü ve Bafra’da doğalgaz kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1251)

13.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Samsun-Ceyhan petrol boru hattı ve Nabucco doğalgaz boru hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1252)

14.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara’da zabıta personelinin ücretsiz taşımadan yararlandırılmamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1259)

15.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in yasadışı göçmen trafiğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1260)

16.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, yasadışı göçmen trafiğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1261)

17.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’nın içme suyunun kalitesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1262)

18.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, taksici esnafın sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1263)

19.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, deniz araçlarına ÖTV’siz akaryakıt kullandırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1269)

20.-     Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Malazgirt-Erzurum ile Muş-Ağrı karayollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1270)

21.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Havaalanının donanımına ve Konya uçuşlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1271)

22.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’nın ulaşım alanındaki ihtiyaçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1272)

23.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un posta dağıtıcılarının fiili hizmet zammına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1273)

24.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana-Bağdat seferi yapan uçağın düşmesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1274)

25.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, THY’nin bir sempozyuma sponsorluğuna ve  bazı seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1275)

26.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un Adnan Menderes Havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1276)

27.-     Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın’daki bazı karayollarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1277)

28.-     Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Ankara-Pozantı otoyoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1278)

29.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Yabancı Diller Yüksekokulunun ikinci öğretim ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1285)