Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  77

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Ocak 2008 Cuma

 

 

Tasarılar

 

 

1.- Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/498) (Dışişleri ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2008)

2.- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı (1/499) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2008)

 

Teklifler

 

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan ve 35 Milletvekilinin; Üniversitelerin İki Yıllık Meslek Yüksek Okulundan Mezun Olanların Kadro Unvan Yetki ve Askerlik Bildiriminde Yapılacak Değişiklikler Hakkında Kanun Teklifi (2/131) (Milli Savunma; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2008)

2.- Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in; Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/132) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2008)

3.- Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 3 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/133) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2008)

4.- Ankara Milletvekili Zeynep Dağı’nın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/134) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2008)

5.- Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Oktay Vural ile İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın; 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/135) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.2008)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1-Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin Cemevlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/789)

2- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin Alevilere yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1039)