Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  76

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Ocak 2008 Perşembe

 

 

Tasarı

 

1.- Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/497) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2008)

 

Teklifler

 

1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 18 Milletvekilinin; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/123) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2008)

2.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 105. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/124) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2008)

3.- Bursa Milletvekili Mehmet Tunçak’ın; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/125) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.1.2008)

4.- Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut’un; Yolsuzlukla Mücadele Günü Hakkında Kanun Teklifi (2/126) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2008)

5.- Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut’un; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/127) (Adalet ve İçişleri Komisyonlarına) ) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2008)

6.- Tekirdağ Milletvekili Tevfik Ziyaeddin Akbulut’un; Balıkesir İline Bağlı Marmara İlçesinin Tekirdağ İline Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi (2/128) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2008)

7.- Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/129) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.1.2008)

8.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun; Türk Dil Bayramı Hakkında Kanun Teklifi (2/130) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.2008)

 

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, sorun yaşayan bazı öğrencilere yaklaşımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1174)

2.-   Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Cumhurbaşkanının Türkmenistan ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1175)

3.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, TMSF’nin bir yayın grubunu satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1178)

4.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, YÖK Başkanının bir şirkete ortak olup olmadığına ve bu şirketin aldığı ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1182)

5.-   Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, Heybeliada’da orman arazisine kilise inşaatı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1185)

6.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, Hrant Dink cinayeti soruşturmasında Trabzon Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkındaki tespitlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1191)

7.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Pendik Belediyesinin belli bir okula yönelik servis hizmetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1192)

8.-   Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, bir milletvekilinin yurtdışına çıkışına, İmralı’daki görevlilerin seçimine ve teröristlerin aileleriyle yapılan görüşmelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1194)

9.-   Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, Heybeliada’da orman arazisine kilise inşaatı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1195)

10.-     Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın özel harekat polislerine terörle mücadelede aktif görev verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1196)

11.-     Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, bölücü terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye iadesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1197)

12.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ailesi hakkındaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1198)

13.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, konut sahibi yabancıların gelir getirici turistik faaliyetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1202)

14.-     İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık’ın, bir milletvekilinin bilimsel çalışmalarında intihal yaptığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1208)

15.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, özürlü çocukların eğitimine ve eğitim giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1212)

16.-     Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, bir yükseköğretim bölümünün ikinci öğretim harç miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1213)

17.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, bulaşıcı sarılık hastalıklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1214)

18.-     Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesine bir hastane binasının tahsisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1215)

19.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, havalimanlarına ILS sistemi yerleştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1219)

20.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir-Kordon’dan otoyol geçişine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1220)

21.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, İstanbul-Ankara hızlı tren projesiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1221)