Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  75

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Ocak 2008 Çarşamba

 

 

Teklif

 

 

            1.- Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan’ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi (2/122) (Anayasa Komisyonu) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.1.2007)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucuyla mücadelede yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2008)

2.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan ve 26 Milletvekilinin, üzüm ve bağcılık sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/01/2008)