Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  74

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Ocak 2008 Salı

 

 

Rapor

 

 

 

            1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/490) (S. Sayısı: 97) (Dağıtma tarihi: 22.1.2008) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, elektrik zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2008)

2.-   Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, kamu kurum ve kuruluşlarının eczacılara olan borçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/368) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

3.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, vergi borç ve cezalarının tahsiline ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/369) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

4.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, faili meçhul cinayetlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

5.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, KPSS dikkate alınmaksızın kamuya eleman alımına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) sözlü soru önergesi (6/371) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

6.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TÜBİTAK’ın desteklediği projelere ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) sözlü soru önergesi (6/372) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

7.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, PTT çalışanlarına “prestij cezası” verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/373) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

8.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/374) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

9.-   Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki küçük esnafın sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

10.-     Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’in teşvik kapsamına alınmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

11.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kaçak elektrik kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/1/2008)

12.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Merkez Bankası ve kamu bankalarının İstanbul’a taşınmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/1/2008)

13.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Hazinenin karşıladığı Ziraat Bankasınca kullandırılan tarımsal kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/379) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/1/2008)

14.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ziraat Bankasınca kullandırılan tarımsal kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/380) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/1/2008)

15.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, özel bir sınavla gelir uzmanlığına atama yapılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/1/2008)

16.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/382) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/1/2008)

17.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Hazinenin karşıladığı Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/1/2008)

18.-     Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Suudi Arabistan’daki bazı Osmanlı eserlerinin yıkılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/1/2008)

19.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Alevi vatandaşların bazı talep ve sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

20.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki işletmelerin gıda güvenliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/386) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

21.-     İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, bir yardımcı kaynak kitaptaki Türkiye haritasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/387) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

22.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, meyve üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

23.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, orman köylülerinin bazı sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/389) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

24.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, enerji tasarrufu sağlayan yeşil binaların teşvikine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

25.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, doğrudan gelir desteğine ve alternatif desteklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/391) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

26.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Cem evlerinin ibadet yeri sayılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

27.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Halkbank ve Vakırbank Genel Müdürlüklerinin İstanbul’a taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

28.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Merkez Bankasının İstanbul’a taşınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

29.-     Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya Şeker Fabrikasının alacaklı çiftçilere verdiği küspe bedeli fişlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Merkez Bankasının İstanbul’a taşınacağı açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1533) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

2.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, üniversitelerin fiziki eksikleri ile öğretim üyelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1534) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

3.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, zayıflama, bitkisel ilaç gibi ürünlerin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1535) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

4.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, özelleştirme gelirlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1536) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

5.-   İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, bazı sözleşmeli personelin askerlik sonrası göreve başlatılmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1537) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

6.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, İzmir’deki bir TOKİ projesini yürüten inşaat firmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1538) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

7.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Orman Bölge Müdürlüğünde mesai takibinde yapılan bir uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1539) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

8.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir işletim sisteminin kamuda kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1540) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

9.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, gübre fiyatlarındaki artışla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1541) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

10.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir’de bir altın madeni işletmesi için verilen olumlu ÇED raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1542) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

11.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1543) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

12.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, gübre fiyatlarındaki artışa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1544) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

13.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, TOKİ’nin bir işini yürüten inşaat şirketinde işçilere ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1545) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

14.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Kapıkule Sınır Kapısının tadilat ve yenileme ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1546) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

15.-     Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, karayolu taşımacılığında kullanılan akaryakıttaki ÖTV’ye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1547) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

16.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, mahkum edilmiş eski milletvekillerinin özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1548) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

17.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmet binası ile doğalgaz dağıtımı ile ilgili ihalelerine ve diğer işlemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1549) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

18.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, zirai kredi kullanan çiftçilere yapılan hacze ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1550) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

19.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, polislerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1551) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

20.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Yatağan’da yapılacak bir baraj ve sulama işine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1552) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

21.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1553) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

22.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki kanal ve kanaletlerin bakım ve onarımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1554) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

23.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Çamlı Barajı Havzasına olumsuz ÇED raporu verilmesine ve bir alandaki altın arama faaliyetinin çevreye etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1555) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

24.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, turizm amaçlı tahsis edilen Belek ormanlarındaki ağaçların durumuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1556) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

25.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ulusal Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı kapsamında üretilen fidanlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1557) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

26.-     Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Uzunköprü Çakmak Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1558) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

27.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Yatağan Barajı ve sulama projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1559) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

28.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’deki hava kirliliğine ve bir göldeki kurumaya ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1560) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

29.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Rusya’dan doğalgaz alımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1561) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

30.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1562) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

31.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir termik santral ve kömür sahasının işletme hakkı devrine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1563) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

32.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, bir alandaki altın madenciliğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1564) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

33.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, ithal doğalgazda kısıntı durumunda alınacak önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1565) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

34.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, altın rezervinin değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1566) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

35.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1567) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

36.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Adana Büyükşehir Belediye Başkanının basına karşı sansür uyguladığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1568) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

37.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, apartman altlarındaki oto galerilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1569) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

38.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1570) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

39.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Atatürk 2008 takvimine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1571) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

40.-     Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, Denizli’deki elektrik tüketicilerinin ödediği tutara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1572) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

41.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’daki elektrik kesintilerine ve enerji tüketimine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1573) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

42.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1574) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

43.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, pamuk elyafındaki KDV oranının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1575) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

44.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, kıyı ve sahil şeritlerinde kiralama yada kullanma izni ile yapılan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1576) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

45.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, turizme dayalı işyerini kapatan esnaf ve sanatkarlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1577) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

46.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1578) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

47.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir grup kız öğrencinin servis talebine verilen karşılığa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1579) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

48.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, ilköğretim okullarındaki derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1580) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

49.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, liselerde vekaleten görev yapan yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1581) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

50.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, ikili eğitim verilen liselere ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1582) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

51.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, ilköğretim okullarında vekaleten görev yapan yöneticilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1583) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

52.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, ikili eğitim verilen okullara ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1584) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

53.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, liselerdeki derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1585) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

54.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, vakıf üniversitelerine Devlet yardımına ve YÖK’ün Vakıf Üniversiteleri Raporuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1586) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

55.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün gelir ve giderlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1587) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

56.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1588) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

57.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, hastane eczanelerinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1589) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

58.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, verem hastası sayısında artış olduğu iddiasına ve İstanbul’daki sağlık ocaklarının sayı olarak yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1590) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

59.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, müfettiş yardımcılığı mülakatıyla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1591) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

60.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir salgın hastalığa ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1592) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

61.-     İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, aile hekimliği uygulamasına ve sağlık ocaklarının kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1593) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

62.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’daki sağlık ocaklarında kan tahlillerinin yapılamamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1594) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

63.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1595) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

64.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, finansal kiralama yöntemiyle yapılan satışlardaki KDV artışına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1596) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

65.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1597) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

66.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kırgızistan’a deprem yardımı yapılıp yapılmadığına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/1598) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

67.-     İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, SSK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1599) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

68.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, lisanssız akaryakıt bayilerine, kaçak akaryakıta ve akaryakıttaki ÖTV oranına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1600) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

69.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, elektrik zamlarının sanayi işletmelerine etkisine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1601) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

70.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, kimyasal gübre desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1602) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2008)

71.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, mera kapsamından çıkartılan araziler ile satılan ve kiralanan Hazine arazilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1603) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

72.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1604) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

73.-     Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Gerze Karlı Köyü Tarım Kredi Kooperatifinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1605) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

74.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin tarımda çeşitli konulardaki destek tedbirlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1606) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

75.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas-Labranda yolu kamulaştırmasının ödemelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1607) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

76.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1608) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

77.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Körfez Havaalanının yeterliliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1609) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/1/2008)

78.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bankacılık sektöründeki yabancı sermayeye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1610) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

79.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1611) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

80.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yapılan ihalelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1612) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

81.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Başbakana yöneltilen soru önergelerinin ilgili bakanlara yöneltilmesine yönelik sözlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/1613) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

82.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, fosforik asit ithalatına ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1614) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

83.-     Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Edirne-Uzunköprü Eskiköy gümrük kapısının açılmasıyla ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/1615) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

84.-     Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, Edirne-Uzunköprü Eskiköy gümrük kapısının açılmasıyla ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1616) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/1/2008)

85.-     Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, bir öğretmene verilen cezaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1617) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

86.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Ak Parti Genel Merkezinin bastırdığı 2008 yılı ajandasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1618) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

87.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir trafik kazasına karışan resmi araçtaki bürokratların görevlendirmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1619) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

88.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Suudi Arabistan Kralının verdiği hediyelere ve Cumhurbaşkanının şehit aileleri için verdiği bir söze ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1620) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

89.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, asgari geçim indirimi ile fiş ve fatura karşılığı vergi iadesi uygulamasının kaldırılmasının etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1621) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

90.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, çevreye duyarlı sanayi kuruluşlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1622) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

91.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Doyran Beldesinde kesilen kızılçam ağaçlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1623) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

92.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’da yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1624) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

93.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına yapılan atamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1625) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

94.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, eğitim kurumları yöneticilerinin atama yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1626) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

95.-     İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, Pendik Harmandere’deki endüstri meslek lisesi inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1627) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

96.-     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Ege Bölgesinde tütün üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1628) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/1/2008)

97.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü dikkate almayan haritalara ve Ilısu Barajı ile ilgili bir iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1629) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/1/2008)

98.-     Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesine göre açılan davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1630) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

99.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Yalova’daki sosyal yardımlaşma ve dayanışma mütevelli heyetlerinin üye seçimine ilişkin Devlet Başkanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/1631) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

100.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Hacı adaylarının konaklama ve ulaşım sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/1632) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

101.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi kapsamında Adana’daki tapu sicil işlemlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1633) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

102.- İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, MOBESE sistemi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1634) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

103.- Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Doyran Beldesindeki taş ocağı işletmesinin çevreye etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1635) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

104.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, yeşilkart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1636) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

105.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, SGK eski Başkanının bir ilaç şirketinin koordinatörlüğünü yapmasına ve yeni bir kamu ilaç alım protokolü hazırlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1637) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

106.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, PTT çalışanlarının ücretlerine ve borçlu personele ceza uygulandığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1638) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/1/2008)

107.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Sayıştay Başkanının yurt dışı gezilerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1639) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

 

 

 

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 31 Milletvekilinin, Bursa ve çevresinde yaşanacak muhtemel bir deprem felaketine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2008)

2.- Malatya Milletvekili Mehmet Şahin ve 26 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2008)

3.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 Milletvekilinin, balık çiftliklerinin çevre ve turizm üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/01/2008)

4.- Muğla Milletvekili Gürol Ergin ve 24 Milletvekilinin, zeytincilikte yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/01/2008)