Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  73

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Ocak 2008 Pazartesi  

 

Rapor

 

            1.- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/483) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 21.1.2008) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, yatırımların ve istihdamın teşvikine ve Gaziantep’in durumuna ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Şimşek) sözlü soru önergesi (6/360) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

2.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, antepfıstığı ürününün desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/361) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

3.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, elektrik zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/362) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

4.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’te sanayi elektriği için ayrı bir fiyat uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

5.-   Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, hane halkı borç yüküne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

6.-   İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Ege kıyılarındaki balık çiftliklerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/365) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

7.-   İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, sınır güvenlik sistemlerine ve kapatılan sınır karakollarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/366) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, İzmir-Efemçukuru’ndaki arazi kamulaştırmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1463) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

2.-   Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Cuma vaazlarının içeriğinin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1464) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

3.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir-Efemçukuru’ndaki arazi kamulaştırmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1465) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

4.-   İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Dış Ticaret Müsteşarlığının bir bürokratı hakkındaki iddialar ile TMSF Başkanına baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1466) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

5.-   Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, TMSF’nin bir basın grubunun satışı ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1467) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

6.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, açlık ve yoksulluk verilerine ve kömür yardımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1468) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2008)

7.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir mahkemenin kamuya eleman alımındaki mülakat usulüyle ilgili kararına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1469) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2008)

8.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, ergen evliliği ve gebeliğinin engellenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1470) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2008)

9.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri sonrası bazı işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1471) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

10.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ömerli Belediyesindeki imar yolsuzlukları iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1472) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

11.-     Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, İran ve Rusya’dan doğalgaz alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1473) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

12.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Çankaya İlçesindeki bir parselde bulunan gecekondu sahiplerine ecrimisil tahakkuk ettirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1474) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

13.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Bafa Gölündeki balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1475) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

14.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, atık geri kazanım, geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1476) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

15.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki bazı atık su ve arıtma tesislerinin yapımına teknik ve mali yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1477) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

16.-     Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, sokak çocuklarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/1478) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

17.-     İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, sokakta yaşayan ve çalışan çocukların barınmasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/1479) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

18.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir vaazda çalışan kadınlarla ilgili olarak sarf edildiği iddia edilen sözlere ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/1480) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

19.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, yabancı bir şirketin altın madeni işletmelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1481) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

20.-     Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi’nin, doğalgazın tarife ve kalitesinin denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1482) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

21.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, biyogaz üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1483) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

22.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, ulusal petrol stokuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1484) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2008)

23.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara’daki oto galerilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1485) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

24.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, büyükşehir belediyelerinin içme ve sulama suyu projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1486) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

25.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa terminal kavşağının trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1487) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

26.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, internet üzerinden parayla oynanan oyunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1488) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

27.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ın Karacaören Köyüne şebeke suyu bağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1489) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

28.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’ün, Yedisu İlçesindeki bazı yollara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1490) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

29.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, İzmir’de KÖYDES Projesi ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1491) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

30.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir öğretim görevlisinin slaytlarının telif hakkına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1492) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

31.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, milli kültürün endüstriyel tasarımlara konu edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1493) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2008)

32.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Ankara Etnografya Müzesinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1494) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2008)

33.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Çeviri ve Yayın Destek Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1495) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2008)

34.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, milli çizgi film endüstrisi kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1496) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2008)

35.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, amatör denizcilik taşıtlarının vergi oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1497) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

36.-     Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, finansal kiralamadaki KDV oranının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1498) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2008)

37.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, finansal kiralama işlemlerindeki KVD oranının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1499) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

38.-     Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan atamalara ve kadro açıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1500) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

39.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, YÖK Başkanının bir gezisine ve Başkanvekilinin imza yetkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1501) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

40.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, atama kararnamelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1502) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

41.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki liselerin idareci kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1503) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

42.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da ikili eğitim verilen liselere ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1504) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

43.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki liselerin derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1505) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

44.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da ikili eğitim verilen ilköğretim okullarına  ve sınıflardaki ortalama öğrenci sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1506) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

45.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki ilköğretim okullarının idareci kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1507) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

46.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki ilköğretim okullarının derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1508) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

47.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, YÖK Başkanının bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1509) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2008)

48.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan’daki bir ilköğretim okuluyla ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1510) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

49.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, YURT-KUR’un burs ve yurt hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1511) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

50.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan’daki bir lisede öğrencilerin cuma namazına götürüldüğü iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1512) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

51.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, sözleşmeli personelin becayiş ve tayin hakları ile askerlik sonrası durumlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1513) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

52.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas Devlet Hastanesi Başhekiminin istifasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1514) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

53.-     Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, elektronik sigaraya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1515) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

54.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki sıtma ve hava sıcaklığı ile ilgili diğer vakalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1516) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

55.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, fizyoterapistlerin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1517) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

56.-     Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, sınır kapıları, havaalanları ve limanlarda bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1518) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2008)

57.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki makine, ekipman alımlarına uygulanan hibe desteğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1519) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

58.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, bal ithalatı iznine ve bal üreticilerinin sıkıntılarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1520) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2008)

59.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Mavi Tünel Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1521) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

60.-     Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Irak’ta düşen Türk işçilerin bulunduğu uçağa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1522) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

61.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Bodrum-Gümbet Koyuna yeni bir iskele yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1523) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

62.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, amatör denizciliğin vergi oranlarıyla desteklenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1524) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

63.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, hava yolu şirketlerinin pilot ve kabin ekibi personeline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1525) (Başkanlığa geliş tarihi: 7/1/2008)

64.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl bağlantılı bazı karayollarının bölünmüş yol yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1526) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)

65.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, yabancılara satışı yapılan taşınmazlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1527) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

66.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, tank modernizasyonu projesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1528) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

67.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir televizyon kanalının şehit yakınları ve gazilere yardım kampanyasına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1529) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

68.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, futbol kulüplerine siyasi müdahale iddialarına ilişkin Devlet Bakanından (Murat Başesgioğlu) yazılı soru önergesi (7/1530) (Başkanlığa geliş tarihi: 4/1/2008)

69.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir televizyon kanalında yayınlanan bir programa ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1531) (Başkanlığa geliş tarihi: 8/1/2008)

70.-     İzmir Milletvekili Abdurrezzak Erten’in, Yunanistan’la düzenlenen bir ekonomi zirvesine ve Ege Bölgesindeki laboratuarlara ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1532) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/1/2008)