Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  72

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Ocak 2008 Cuma

 

Geri Alınan Sözlü Soru Önergesi

 

            1.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, sanayide kullanılan elektriğe yapılan zamma ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesini (6/348) 17/11/2008 tarihinde geri almıştır.

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, 2007 Dünya Gelişme Raporunun verilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/955)

2.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, açlık ve yoksulluk sınırı ile gelir dağılımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/956)

3.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya-Kepez’de iptal edilen tapulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1130)

4.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İSKİ’den ihale alan bir şirkete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1131)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Türkiye aleyhine açılan bir tahkim davasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1132)

6.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’nın yağmur suyu altyapısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1133)

7.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da açılan taşocaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1134)

8.-   İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Harem otogarının Ataşehir’e taşınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1136)

9.-   İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, rekabeti etkileyen olumsuz bir unsura ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1137)

10.-     Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, ABD Büyükelçisinin yaptığı bazı görüşmelere ve terörle mücadeledeki işbirliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1138)

11.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Muğla doğalgaz boru hattı projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1144)

12.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, kamp ve karavan turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1146)

13.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, karavanlardaki vergilendirmeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1149)

14.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, ithal gıdaların denetimine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1155)

15.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, fizik tedavi uzmanlarına yönelik mesleki yasal düzenlemeye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1156)

16.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, sivil havacılık hizmetlerinin güvenliğine ve havalimanlarındaki teknik donanıma ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1163)

17.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mudanya’nın bir sahil köyüne rıhtım yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1164)

18.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Pazarkule Sınır Kapısının ulaşım sorunlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1165)

19.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, trenlerde internet erişimi sağlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1166)

20.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Manisa PTT’sindeki boş kadrolara ve posta dağıtıcılarının fiili hizmet zammına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1167)

21.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Serik Alt Yapı Birliğinin yönetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1168)

22.-     Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Atak helikopteri tedariki ihalesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1171)