Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  71

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Ocak 2008 Perşembe

 

Rapor

 

            1.- Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/480) (S: Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 17.1.2008) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2008)

2.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 22 Milletvekilinin, arıcılık sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2008)

3.- Isparta Milletvekili Mevlüt Çoşkuner ve 25 Milletvekilinin, Isparta İlindeki göllerin çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/01/2008)