Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  70

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Ocak 2008 Çarşamba

 

Tasarılar

 

            1.- Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/494) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2008)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/495) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2008)  

            3.- Özel Öğretim Kurumları Kanunu İle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/496) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.1.2008)

 

Teklifler

 

            1.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 8 Milletvekilinin; Kadın Erkek Eşitliğini İzleme Kurulu Kanun Teklifi (2/112) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2007)

            2.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 9 Milletvekilinin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/113) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2007)

3.-Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan ve 27 Milletvekilinin; Türk Tekniker ve Meslek Elemanları Odaları Birliği Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi (2/114) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2007)

            4.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 13 Milletvekilinin; 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/115) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2007)

            5.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/116) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.12.2007)

            6.- Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/117) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.2008)

            7.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/118) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.2008)

            8.- Muğla Milletvekili Yüksel Özden ve Bolu Milletvekili Fatih Metin’in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/119) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.2008)

            9.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın; Cinsel Taciz Suçlarında Cezanın Arttırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/120) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.1.2008)

            10.- İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve 10 Milletvekilinin; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/121) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2008)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçmen hareketlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İskenderun Körfezinde batan zehirli atık dolu gemiye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/623)