Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 7

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

9 Ekim 2007 Salı   

 

Teklif

 

            1.- Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan’ın; Büyük Mağazalar Kanunu Teklifi (2/17) (İçişleri; Adalet; Avrupa Birliği Uyum ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.9.2007)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.-    Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan SARIÇAM ve 19 Milletvekilinin, küresel ısınma ve küresel ısınmanın neden olduğu su sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/10/2007)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

2.-    Ankara Milletvekili Yılmaz ATEŞ’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin su yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5)