Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  69

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Ocak 2008 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 25 Milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/92) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/01/2008)

2.- Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/93) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/01/2008)

3.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ve 32 Milletvekilinin, milli eğitimdeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi  (10/94) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/01/2008)