Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  68

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Ocak 2008 Pazartesi

  Rapor

 

            1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/478) (S. Sayısı: 93) (Dağıtma tarihi: 14.1.2008) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, SHÇEK’in bazı arsalarına ve Sevgi Evleri projesine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) sözlü soru önergesi (6/329) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2007)

2.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, muhtarların özlük haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

3.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Kaş İlköğretim Okulu inşaatına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

4.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, iş dünyasının rekabet gücünün artırılmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/332) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

5.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tarihi Türk kahramanlarının tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

6.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

7.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, organik tarımın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

8.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, sanayide kullanılan elektriğe yapılan zammın iş dünyasına etkilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

9.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, elektrik zammına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

10.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kent aydınlatmasına ve elektrik enerjisi tasarrufuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

11.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı gazete yazarlarına ve televizyon programı yapımcılarına ödenen ücretlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/339) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

12.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, uyuşturucu kaçakçılığı kapsamında dağıtılan ikramiyeye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/340) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

13.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, petrol kaçakçılığı kapsamında dağıtılan ikramiyeye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

14.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, gazilere uygulanan elektrik bedeli indirimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

15.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Diyanet İşleri Başkanlığından geçiş yapan personele ve personel eksikliğine ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) sözlü soru önergesi (6/343) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

16.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

17.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, belediyelere yapılan acil ödenek yardımlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

18.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, memurların tedavi yolluklarının ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

19.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, sera gazları salımına ve Kyoto Protokolünün imzalanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/347) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

20.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, sanayide kullanılan elektriğe yapılan zamma ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

21.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

22.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, arıcıların desteklenmesine ve bal tüketicilerinin korunmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

23.-     Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, yurt dışı gezilerinin harcırahına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/351) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

24.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Konut Edindirme Yardımlarının ödenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/352) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

25.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

26.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat Havaalanının uçuşlara engel bir risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/354) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

27.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Niksar Belediyesinin arsa ihalelerine yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

28.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okullardaki temizlik ve güvenlik görevlilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

29.-     İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, AB fonundan yararlanacak çiftçilere ve Türk çiftçisinin rekabet gücünün artırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

30.-     İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, İzmir’de depremde yıkılma riski taşıyan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

31.-     İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, İzmir’deki ziraat mühendislerine ve yeterli teknik personel sayısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, personel maaşlarının yatırıldığı bankanın promosyonlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1338) (Başkanlığa geliş tarihi: 6/12/2007)

2.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, TBMM Genel Sekreteri hakkındaki bir iddiaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1339) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2007)

3.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Suudi Arabistan Kralının hediye verip vermediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1340) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2007)

4.-   İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in, ithalat taahhüt hesaplarının takibinden vazgeçilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1341) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

5.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Suudi Arabistan Kralının hediye verip vermediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1342) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

6.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, yatırımların ve istihdamın teşvikine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1343) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

7.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, elektriğin fiyatlandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1344) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

8.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Başbakanlıkta görev yapmış bir şahıs hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1345) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

9.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir vergi kaçağı iddiasına ve Yasin El-Kadı soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1346) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

10.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, enerji verimliliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1347) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

11.-     Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, yardım olarak dağıtılan kömürün kalitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1348) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

12.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kadın istihdamında bakım hizmetlerinin yerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1349) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

13.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Ceyhan, Yumurtalık ve İskenderun Körfezlerindeki gemi kaynaklı kirliliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1350) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

14.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, YÖK Başkanına söylediği iddia edilen bir sözüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1351) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

15.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir Alman televizyon kanalında yayınlanan bir diziye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1352) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

16.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, kömür yardımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1353) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

17.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, TÜBİTAK ve Aselsan’ın bazı elemanlarının ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1354) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

18.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, askeri yargıdaki bazı davalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1355) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

19.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1356) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2007)

20.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da depreme yönelik çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1357) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

21.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bazı hizmet binalarındaki yangın alarmı zorunluluğuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1358) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

22.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, SSK prim borcu bulunan işverenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1359) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2007)

23.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, BAĞ-KUR sigortalılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1360) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2007)

24.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1361) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

25.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İstanbul’daki su havzalarının korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1362) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

26.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Aşağı Seyhan Ovası IV. Merhale Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1363) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

27.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Silopi Termik Santraline ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1364) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

28.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, erezyona yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1365) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

29.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Manisa’daki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1366) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

30.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çukurova lagünlerine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1367) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

31.-     Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, tüketici fiyat endekslerinin kapsamına giren mallara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1368) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

32.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, terör örgütlerinin finansman kaynaklarının kesilmesine yönelik girişimlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1369) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

33.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen konuta ve hacı adaylarından alınan ihtiyat parasına ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/1370) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

34.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir Alman televizyon kanalında yayınlanan bir diziye ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Said Yazıcıoğlu) yazılı soru önergesi (7/1371) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

35.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özürlü aylıklarının yeterliliğine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/1372) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

36.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da özürlülere yönelik mesleki rehabilitasyon ve yetenek geliştirme hizmetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/1373) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

37.-     İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Bağdat’da düşen Türk işçilerini taşıyan uçağa ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1374) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

38.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Kardak Kayalıklarında yaşanan karasuları sorununa ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1375) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

39.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir Alman televizyon kanalında yayınlanan bir diziye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1376) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

40.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çukurova bölgesine yapılacak enerji yatırımlarına ve ÇEAŞ’a ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1377) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

41.-     Samsun Milletvekili Suat Binici’nin, Samsun’da yapılması planlanan termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1378) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

42.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Frankfurt Kitap Fuarında Mevlana Standının boş kalmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1379) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

43.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kaçak oyuncaklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1380) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

44.-     Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, İstanbul’daki bir futbol karşılaşmasında iki kameramana şiddet uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1381) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

45.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, İstanbul Emniyet Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1382) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

46.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’de faydalanılamadığı iddia edilen bir gölete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1383) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

47.-     Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, üç yaş ve üzeri bazı taşıtların sayılarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1384) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

48.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, zorunlu eğitimdeki bir öğrencinin okuldan alınması ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1385) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

49.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ihale yolu ile sanatçı alınacağı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1386) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

50.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özürlülerin kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak materyallere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1387) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

51.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, TEKEL’in Hanımeli markasının tescilini yapmamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1388) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/12/2007)

52.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, iki medya kuruluşuna yönelik incelemelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1389) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

53.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, çocuklarının bazı ticari işlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1390) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

54.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, İzmir’de depremde yıkılma tehlikesi taşıyan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1391) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

55.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, müfredat dışı ders anlatımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1392) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

56.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1393) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

57.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özürlülerin eğitim materyallerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1394) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

58.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’deki derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1395) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

59.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1396) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

60.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özel tıp merkezleri ve hastanelerin denetimlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1397) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

61.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, üniversite hastanelerinin bazı sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1398) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

62.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, kuraklıktan etkilenen Bursa’lı üreticilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1399) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

63.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, muz üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1400) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

64.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Sapanca Gölünü besleyen doğal su kaynaklarından su çekilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1401) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

65.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bazı tahıl ürünlerindeki gümrük vergisi oranının düşürülmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1402) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

66.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da kuraklıktan etkilenen zeytin üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1403) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

67.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, pamuk üretiminin artırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1404) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

68.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çukurova’nın büyük ova koruma alanı kapsamına alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1405) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

69.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’e havaalanı yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1406) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

70.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, PTT personeline kıyafet alımı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1407) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

71.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, THY personeline kıyafet alımı ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1408) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

72.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, lisanslı depoculuğa ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1409) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/12/2007)

73.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, elektrik zammına, kaçak elektrik kullanımına ve elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1410) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/12/2007)

74.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, Suudi Arabistan Kralının hediye verip vermediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1411) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

75.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir arsanın plan tadilatı ile rant elde edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1412) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

76.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, yılbaşı gecesi Beyoğlu ve Taksim’de olan taciz olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1413) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

77.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, ilaç sektörüyle ilgili bazı yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1414) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

78.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Antalya-Denizli karayolunun bölünmüş yol olmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1415) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

79.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’ndeki bazı köylerin tarım alanları sulamasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1416) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

80.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Çayırdere Barajı ve Sulama Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1417) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

81.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Yeşilırmak’ın kirletilmesine ve ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1418) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

82.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, TRT’nin yılbaşı programı için ödenen ücretlere ve reklam gelirlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1419) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

83.-     İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, terör ve bölücülükle mücadele kapsamında televizyon ve radyoların denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1420) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

84.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir Alman televizyonunda yayınlanan bir diziye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1421) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

85.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, bir Alman televizyon kanalında yayınlanan bir diziye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1422) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

86.-     Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Almanya’da Türkleri hedef gösteren seçim propagandalarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1423) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

87.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, taşocağı ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1424) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

88.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras’ın, elektrik birim fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1425) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

89.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Emniyet Teşkilatı personeli gazilerin elektrik indiriminden yararlanabilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1426) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

90.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, alternatif kaynaklardan enerji üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1427) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

91.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, bir sosyal tesisteki içki yasağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1428) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

92.-     Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, teröristlere destek verdiği iddia edilen belediyelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1429) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

93.-     Kırklareli Milletvekli Tansel Barış’ın, kurban kesimlerine ve deri bağışına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1430) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

94.-     Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, su ve doğalgazın satış fiyatı ile Ankara’daki trafik düzenine ve bazı işlerin yapımında ASKİ bütçesinden kaynak aktarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1431) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

95.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, yılbaşı gecesi Taksim’de olan taciz olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1432) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

96.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Milli Fuar alanının ve adliye eski binasının değerlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1433) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

97.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Sultanahmet’te tarihi kalıntılar üzerine yapıldığı iddia edilen otel inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1434) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

98.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1435) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

99.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, yılbaşı gecesi Taksim’de olan taciz olayına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1436) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

100.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’da işitme engellilere okul açılıp açılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1437) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

101.- Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün sınav ve matbaacılık hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1438) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

102.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, SSPE hastalığıyla ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1439) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

103.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’daki bir aşılama programı sonucu ortaya çıkan vakalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1440) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

104.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü personelinin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1441) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

105.- Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, sigara tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1442) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

106.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Çamlıdere Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1443) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

107.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün kapatılan sağlık birimlerine ve Turgutlu Devlet Hastanesi acil servisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1444) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

108.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun’da kuraklıktan kaynaklanan zararların telafisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1445) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

109.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, fındık dikim alanlarıyla ilgili kanunun uygulanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1446) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

110.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, balıkçılığa ve balık unu üretimine kota konulmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1447) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

111.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, çiftçilere çeşitli adlar altında yapılan ödemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1448) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

112.- İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, süt teşviki ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1449) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

113.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, PTT Bank uygulamasına ve meydana gelen soygun ve gasp olaylarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1450) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

114.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Şebinkarahisar yoluna ve Eğribel geçidine tünel yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1451) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

115.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun sahil yolu geçişine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1452) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

116.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Görele-Çanakçı karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1453) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

117.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Görele ve Bulancak limanlarının temizlenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1454) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

118.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’daki bir kavşağın düzenlenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1455) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

119.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas Devlet Hastanesi girişindeki yolun trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1456) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

120.- Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Afyonkarahisar çıkışındaki bir virajdaki trafik güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1457) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

121.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur’da karayolunun köy güzergahları dışından geçirilmesi projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1458) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

122.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Dereköy sınır kapısının tır trafiğine açılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/1459) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

123.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Başbakanın açtığı ve Başbakana karşı açılan tazminat davalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1460) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/12/2007)

124.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in biyodizelin vergi araçlarıyla teşvikine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1461) (Başkanlığa geliş tarihi: 2/1/2008)

125.- Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, kadınların çalışmamasına yönelik bir vaaza ilişkin Devlet Bakanından (Nimet Çubukçu) yazılı soru önergesi (7/1462) (Başkanlığa geliş tarihi: 3/1/2008)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bozüyük toprak karo seramik fabrikasının kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1084)

2.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, İçişleri Bakanlığının İngilizce yayınlanan internet sitesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1087)

3.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Finansbank’ın tarım arazileri ipoteğiyle verdiği kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1088)

4.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Isparta’da düşen uçağın ilişkili olduğu şirketlerin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1090)

5.-   Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, Isparta’da düşen uçakla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1091)

6.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bazı öğrencilerin yaşadıkları olaylarla ilgilenilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1092)

7.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, konut ve araç kredisi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1093)

8.-   Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Gelibolu’da yoğun yağışların oluşturduğu zararların telafisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1096)

9.-   Erzincan Milletvekili Erol Tınaztepe’nin, altın madeni işletmeciliğinde bulunan şirketlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1104)

10.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Giresun’un eğitimde başarı düzeyinin yükseltilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1112)

11.-     Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bal ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1115)

12.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, gıda güvenliği denetim sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1116)

13.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, gıda denetimi hizmetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1117)

14.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki tütün üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1118)

15.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Isparta’da düşen uçağa ve havalimanlarının teknik donanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1119)

16.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Isparta’da düşen uçağa ve havalimanlarındaki ILS sistemlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1120)

17.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, havaalanlarındaki uçuş güvenliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1121)

18.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, havalimanlarındaki ILS sistemine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1122)

19.-     Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, D-100 karayolunda meydana gelen kazalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1123)

20.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’da gece yarısından sonraki toplu taşıma hizmetine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1124)

21.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Aspendos’ta devamlı bir ambulans ve sağlık ekibinin bulunmamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1125)