Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  67

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KÂĞITLAR

10 Ocak 2008 Perşembe

 

Rapor

 

            1.- Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/458) (S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (GÜNDEME)

            2.- Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/451) (S. Sayısı: 91) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (GÜNDEME)

3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin; Muhtar Ödeneklerinin Arttırılmasına ve Sosyal Güvenliklerine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/42) (S.Sayısı: 92) (Dağıtma tarihi: 10.1.2008) (GÜNDEME)

  

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23 Milletvekilinin, başta Afşin-Elbistan olmak üzere termik santrallerin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89)

2.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 20 Milletvekilinin, çocuk suçluluğu sorunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90)

3.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve 25 Milletvekilinin, Türk spor sektörü ve alanındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91)