Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  65

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Ocak 2008 Salı

  

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İzmir Milletvekili Oktay Vural ve 20 Milletvekilinin, asgari ücretliler ile özellikle kamu kurumlarında hizmet alım ihaleleriyle çalıştırılan personelin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

2.- Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölündeki çevre sorunlarının araştırılarak Gölün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)

3.- Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi ve 21 Milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme yöntemi ve yeterliliği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/12/2007)