Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  64

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Ocak 2008 Pazartesi

  

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Yapı Denetimi Hakkında Kanununun uygulamasındaki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1032)

2.-   Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, endüstriyel atıkların bertarafına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1033)

3.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bankacılık sektöründeki yabancı payına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1034)

4.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, ücretsiz kömür dağıtımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1035)

5.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, yakalandığı iddia edilen bölücü terör örgütü yöneticilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1036)

6.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, Hatay’da ücretsiz dağıtılan kömürlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1037)

7.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Kızılay’ın atıl bir binasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1038)

8.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Botaş ihaleleriyle ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1042)

9.-   Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, TMSF yönetimindeki bir yayın grubunun satış ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1043)

10.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Organize Sanayi Bölgesinin atık sularına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1044)

11.-     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, büyükşehirlerdeki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1046)

12.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, geçici görevlendirilen kadın il müdürlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1048)

13.-     İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, kadın çalışanlara karşı ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1049)

14.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TMSF’nin devredilen bankalar dolayısıyla yaptığı tahsilata ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1052)

15.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, TÜBİTAK uzmanlarının Zonguldak Taşkömürü Havzasında yaptığı incelemelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1056)

16.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, özürlü çocuklara yapılan eğitim yardımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1059)

17.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, engelli çocukların eğitimi için verilen bir desteğin kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1061)

18.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, kitap inceleme komisyonlarında görevlendirilen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1062)

19.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Serik Meslek Yüksekokulunun bina ve yurt sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1063)

20.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, okullardaki şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1068)

21.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir proje kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1069)

22.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’daki yeni Devlet Hastanesi binasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1070)

23.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, virütük hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1071)

24.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünün kapatılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1075)

25.-     Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, narenciye sektöründeki ürün analizi sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1076)

26.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, çiftçilere ödenmesi gereken desteklere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1077)

27.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Diyarbakır’daki karayollarına ve demiryoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1078)

28.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Türk Telekom bilgilendirme hatlarının ücretlendirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1079)

29.-     Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Kepez Liman İşletmesinin faaliyetinin durdurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1080)

30.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, TRT Genel Müdürünün bürokratlarla yaptığı toplantıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1081)

31.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya-Alanya çevre yolundaki ve kent merkezindeki trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1082)