Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  63

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Ocak 2008 Cuma

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/277) (S. Sayısı: 88) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) (GÜNDEME)

            2.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl’ün; Çocukların Uçucu Maddelerin Zararlarından Korunmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/8)  (S. Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 4.1.2008) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Adalet Bakanının kaçırılan askerlerle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/923)

2.-   Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Aydın Doğalgaz Dağıtım ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/925)

3.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Samsun Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/930)

4.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/931)

5.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/932)

6.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/933)

7.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/934)

8.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Konya Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/935)

9.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mersin Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/936)

10.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/937)

11.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/938)

12.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/939)

13.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/940)

14.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/941)

15.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/942)

16.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Adapazarı Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/943)

17.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/944)

18.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Antalya Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/945)

19.-     İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Afganistan’dan gelen soydaşların ikamet izinlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/946)

20.-     Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, terörle mücadelenin bedeline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/947)

21.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya’daki hava kirliliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/948)

22.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya’da şehir içi minibüslerin yenilenmesi ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/949)

23.-     Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, bir gazeteciyle ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/950)

24.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas’ın Çökertme Köyünün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/951)

25.-     Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, maden ruhsatları konusundaki düzenleme çalışmalarına ve Karaman’da verilen maden arama ruhsatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/967)

26.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, evrensel hizmet gelirine ve kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/968)

27.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Denizcilik Müsteşarlığı bölge müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/970)

28.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, TMSF’nin el koyduğu şirketlerin yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/973)

29.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, elektrik ücretlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/975)

30.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin’deki altyapı sorunlarına ve turizmin geliştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/976)

31.-     Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, şehit çocuklarının eğitimlerinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/977)

32.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, özel bir kanaldaki haber programına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/978)

33.-     Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’de yaşanan su taşkınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/980)

34.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, polis memurlarının çalışma şartlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/981)

35.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Devlet Demiryollarında işkolu nedeniyle kadro verilmeyen işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/987)

36.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/991)

37.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun’da kurulacağı iddia edilen termik santrallere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/992)

38.-     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Kaz Dağlarındaki maden arama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/993)

39.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Afşin-Elbistan B Termik Santralinin çevreye etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/994)

40.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, bir il özel idaresinde yapılan atamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/995)

41.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, bir kişinin polis müdahalesi sonucu ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/996)

42.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bir kişinin polis müdahalesi sonucu ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/997)

43.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat’ın, bir kişinin polis müdahalesi sonucu ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/998)

44.-     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, polis müdahalesi sonucu ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/999)

45.-     Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunundaki değişikliğin etkilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1000)

46.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, belediye işçilerine sendika değiştirme baskısı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1001)

47.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, yükseköğretim kuruluşlarının kadro taleplerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1004)

48.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, nüfusu onbinin altındaki belediyelerin borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1005)

49.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, boş bulunan Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1011)

50.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, eğitimde dini içerikli propaganda iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1013)

51.-     Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Amasya’daki bir lisede bazı öğrencilere baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1014)

52.-     Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Tarsus-Mersin arasındaki atıl fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1018)

53.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, bahçe tarımına zarar veren bir zararlıya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1021)

54.-     Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, muz ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1022)

55.-     Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun batı çevre yolu planına ve Sinop bölünmüş yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1024)

56.-     Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, TRT bürokratlarının istifalarının alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1026)

57.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, arıcılığın desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1029)