Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  62

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Ocak 2008 Perşembe

  

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRTCIC) Arasında Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/489) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.12.2007)

 

 

Teklifler

 

            1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin; 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/109) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2007)

            2.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 9 Milletvekilinin; Büyükşehir Belediyesi Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/110) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2007)

            3.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 17 Milletvekilinin; 01.07.1976 Tarihli 2022 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/111) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2007)

 

 

Raporlar

 

 

1.- Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ait 2005 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/379) (S. Sayısı: 87)  (Dağıtma tarihi: 3.1.2008) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya-Yamansaz bölgesindeki yapılaşmaya ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

2.-   Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Serik Tapu Müdürlüğüne ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

3.-   Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Ordu’ya havaalanı, liman ve çevre yolları yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

4.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne ve Eti Bor Genel Müdürlüğüne ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

5.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, karayollarındaki bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

6.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, işsizlik oranına ve işsizlikle mücadeleye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/318) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

7.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, yurtiçi uçuşlardaki genel bilgi toplama uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

8.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, gıda ürünlerinde üretimden tüketime kadar oluşan fiyata ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

9.-   Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, hayvancılık politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

10.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, AB’nin Katılım Öncesi Mali Aracının kullanılacağı illere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

11.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, banka kredilerini ödeyemeyenlerin mağduriyetine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/323) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

12.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, kayıp ve kaçak elektriğe ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

13.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, satın alma gücüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) sözlü soru önergesi (6/325) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

14.-     Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya-Yamansaz bölgesinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2007)

15.-     Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, THY’nin Elazığ uçuşlarındaki bir uygulamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/327) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/12/2007)

16.-     Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, SSK ve Emekli Sandığı mensubu hastaların işitme cihazlarının karşılanmamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2007)

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir şirkete yaptırılan araştırmaya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1287) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007)

2.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen milletvekillerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1288) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/11/2007)

3.-   İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1289) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

4.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, gaziler ve şehit yakınlarının kurdukları derneklerin protokol sırasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1290) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

5.-   İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, YÖK Başkanına söylediği iddia edilen bir sözüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1291) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

6.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Mersin Limanı güvenlik otomasyon işini alan firmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1292) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

7.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Suudi Arabistan Kralının hediye verip vermediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1293) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2007)

8.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla yaptığı görüşmelere ve adıyla yayınlanan kitaplara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1294) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

9.-   Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, sınav kaybeden idari hakim adaylarının yeniden mülakata çağrılmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1295) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

10.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir kıyılarındaki balık çiftliklerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1296) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

11.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Bodrum-İçmeler mevkiindeki arıtma tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1297) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

12.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Girma Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1298) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

13.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Karamuğla Deresi Taşkın ve Rusubat Kontrolü işine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1299) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

14.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Fethiye-Eşen Beldesi Sulama İkmali işine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/1300) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

15.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, RTÜK’ün bir kanala verdiği gelir getirici yayın yasağına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1301) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/12/2007)

16.-     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, TRT’nin yılbaşı gecesi için anlaştığı sanatçıya ve ödenecek ücrete ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/1302) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

17.-     Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, bir üretim tesisine usulsüz ruhsat verildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1303) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

18.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1304) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

19.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir cinayet dosyasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1305) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

20.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Emniyet mensuplarının psikolojik rehabilitasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1306) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

21.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Karşıyaka Mezarlığındaki anıt mezarlara yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1307) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2007)

22.-     Trabzon Milletvekli M.Akif Hamzaçebi’nin, basında çıkan bazı polis memurları hakkındaki soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1308) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2007)

23.-     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir silahlı saldırı olayının aydınlatılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1309) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2007)

24.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir şirket arazisine verilen imar izni ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1310) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2007)

25.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir arazideki imar değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1311) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2007)

26.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, kurban bedeli bağışı toplayan hayır kurumlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1312) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2007)

27.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas-Fesleğen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1313) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

28.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Milas halılarının değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1314) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

29.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, kültürel değerlerin etkinleştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1315) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2007)

30.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, turizm beldelerindeki konutlarını kiraya veren yabancıların vergilendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1316) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

31.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Bodrum Yarımadasındaki elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1317) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

32.-     Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Çamaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idari kadrosunda yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1318) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

33.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, satın alınan okul arsalarına ve arsası başka kurum ve kişilere ait okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1319) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

34.-     Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1320) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

35.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İstanbul’daki bir kolejle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1321) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

36.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, okullardaki resim ve müzik eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1322) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/12/2007)

37.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Sanayi Tezleri Programına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1323) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

38.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kloroflorokarbonlu soğutuculara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1324) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

39.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Dünya Ticaret Örgütüyle yapılan Tarım Anlaşması müzakerelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1325) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

40.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’da süt inekçiliği ve buzağı teşvik primleri ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1326) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

41.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’da süt teşvik primleri ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1327) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

42.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, zeytinyağı  üretiminin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1328) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

43.-     İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Dünya Ticaret Örgütüyle yapılan Tarım Anlaşması müzakerelerine ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad Tüzmen) yazılı soru önergesi (7/1329) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

44.-     İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, TOKİ ile SHÇEK arasında yapılan protokole ve Atatürk Çocuk Yuvasına ilişkin Devlet Bakanından (Nimet ÇUBUKÇU) yazılı soru önergesi (7/1330) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

45.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, yabancı gerçek kişilerin ve tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz edinimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1331) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

46.-     Ankara Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, hastanelerde kullanılan kloroflorokarbonlu soğutuculara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1332) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

47.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, işçi emeklilerinin özlük haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1333) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

48.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, turistlerin karavanlarını ülkemizde bırakabilmelerine imkan verilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/1334) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/12/2007)

49.-     İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, bir gazetenin logo değişikliği ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Nazım Ekren) yazılı soru önergesi (7/1335) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2007)

50.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Suudi Arabistan Kralının hediye verip vermediğine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1336) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2007)

51.-     Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu’nun, Türk Telekomun internet sitesindeki bilinmeyen numara sorgulama linkine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1337) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/12/2007)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, spor klüplerinin mali sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 26 Milletvekilinin, tekstil sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/12/2007)

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 Milletvekilinin, altın madenciliğinin bütün yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/12/2007)