Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No:  61

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

2 Ocak 2008 Çarşamba

  

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 32 Milletvekilinin, Rahip Santora ve Hrant Dink cinayetleri ile Malatya’daki bir yayınevinde gerçekleştirilen cinayetlerin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2007)

2.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 21 Milletvekilinin, İstanbul’daki imar uygulamaları ve plan tadilatlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/12/2007)

3.- Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin, fındık tarımı ve piyasasındaki sorunların araştırılarak ürünün verimli değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/12/2007)