Dönem: 23

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 6

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Ekim 2007 Pazartesi   

 

Teklifler

 

 

            1.- Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/15) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.9.2007)

            2.- Çorum Milletvekili Agah Kafkas’ın; 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/16) (Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.10.2007)

 

Rapor

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve 272 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/14) (S. Sayısı: 32) (Dağıtma tarihi: 8.10.2007) (GÜNDEME)